Курсові » Документознавство, діловодство
2010-12-05

Поняття експертизи цінності документів та  її завдання. Формування національного  архівного фонду. Принципи  експертизи  і критерії цінності документів. Організація і методика  експертизи  цінності  документів та оформлення її результатів. Діяльність експертних комісій

2011-03-21

Важливою галуззю діяльності суспільства є ділова сфера, яка полягає у встановленні партнерських контактів між закладами, підприємствами, установами, державами, а також у налагоджуванні приватних стосунків між людьми

2011-08-27

Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. Предмет, об'єкт і методи архівознавства.Зв'язок архівознавства з іншими науками та навчальними дисциплінами

2011-09-29

Документ і документаційне забезпечення управління ділових нарад. Вдосконалення документаційного забезпечення при проведенні ділових нарад та переговорів

2011-11-27

Теоретично-методологічні аспекти документування в установах. Організація документування в господарських товариствах на прикладі банківської установи. Основні форми документів, що використовуються в господарських товариствах

2014-04-23

Історія розвитку та виникнення управлінського документознавства. Шляхи розвитку та вдосконалення документознавства та діловодства. Розвиток ділового документознавства в Радянській Україні

2014-04-23

Теоретико-методологічні аспекти використання офіційно-ділового стилю.Критерії виділення та специфіка дипломатичного підстилю офіційно-ділового стилю.Офіційно-діловий стиль — мова ділових паперів

2014-04-24

Правила внутрішнього трудового розпорядку.Положення про структурний підрозділ.Протокол.Автобіографія

2015-10-15

Тема данной курсовой работы «Военные метафоры в языке газеты». Актуальность выбранной темы обусловлена особой ролью СМИ в современном обществе

2015-11-21

Важнейшую роль в нашей жизни играют газеты. Газетная публицистика – это летопись современности, отражающая текущую историю во всей полноте.