Курсові » Інформатика
2011-08-22

Характеристика  інформації для економічного аналізу. Джерела формування інформації. Класифікація інформації для економічного аналізу. Сукупність джерел інформації економічного аналізу. Методика перевірки їхньої достовірності

2011-08-25

Система економічної інформації. Характеристика  інформації для економічного аналізу. Сукупність джерел інформації економічного аналізу. Методика перевірки їхньої достовірності

2011-08-27

Теоретичні аспекти інформаційних технологій в управлінні підприємством. Застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні підприємством готельно-ресторанного бізнесу «Експрес». Переваги впровадження в діяльність готелю систем автоматизації управлінської діяльності

2014-04-11

Теоретико-методологічні аспекти інформаційних систем в управлінні.Ефективність використання управлінських інформаційних систем.Інформаційне забезпечення управлінської діяльності

2014-04-30

Комп'ютерне моделювання пожеж дозволяє припустити місце його виникнення за тиждень, місяць, а часом і за рік до спалаху

2014-08-05

Фахівці серйозно взялися за моделювання процесу горіння ще в 1976 р. Вони складали номограми, на яких фіксувалися інтенсивність процесу, його напрямок і інші параметри

2014-08-06

Класифікація мультимедіа.Інструменти мультимедіа.Застосування.

2015-08-19

В пособии приводятся краткие теоретические сведения и методические указания для решения задач. Рассматриваются примеры типовых алгоритмов с подробными пояснениями.

2015-10-15

Эффективное использование информационной технологии требует их оценки, а значит, для этого нужна соответствующая методика. К сожалению, оценить деятельность ИТ/С с точки зрения расходов и доходов очень сложно на всех этапах, от затрат на проектирование до оценки полученных результатов.

2015-10-19

Современный этап развития общества можно охарактеризовать как информационный. Информация, информационные системы, информационные технологии во многом определяют стратегические направления дальнейшего его развития.