Курсові » Релігія
2011-02-27

Східні громади християн, їхні церкви та ієрархи отримали офіційне визнання й підтримку візантійських імператорів, щоправда, при цьому вони поступилися самостійністю й змушені були визнати владу своїх благодійників. Так на основі єдиного віровчення і догматики, основні положення якого були закріплені в рішеннях Нікейського собору 325 р., виникло два центри християнства з різними генезисами, способами існування, політичними статусами

2011-10-07

Міфологія та основні риси дохристиянського світогляду українців.Світоглядні уявлення та вірування населення України в епоху палеоліту і мезоліту. Еволюція духовного світу населення України епохи бронзи

2011-11-13

Міфологія та основні риси дохристиянського світогляду українців. Формування системи світоглядних уявлень мешканців території України в неолітичний час. Еволюція духовного світу населення України епохи бронзи. Зміни у світобаченні праукраїнців за Великої Скіфії

2014-04-30

Зміст, особливості. Історичні дані. Психологічне значення поняття “любов”. Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей

2014-08-07

Форми виховання духовності засобами моральних християнських цінностей.Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей.Християнські цінності української родини: традиції і сучасність

2015-10-10

История христианской церкви охватывает значительный промежуток времени, огромный географический ареал и до сих пор является процессом определяющим современное состояние общества. Деструктивные изменения с принятием христианства оказали значительное влияние на мировоззрения человека его место в мире, экономическое, социальное, политическое положение.

2015-10-18

В последние годы в отечественной юридической науке проходит процесс реабилитации некогда вычеркнутых из нее явлений и имен. Однако за суетой переоценки недавно, казалось бы, незыблемых постулатов и ценностей осталась забытой целая правовая область — церковное, или каноническое, право.