Курсові » Туризм
2010-11-10

Географія міжнародного туризму. Місце міжнародного туризму в сучасній в системі світового господарства. Просторова структура міжнародного туризму. Динаміка розвитку міжнародного туризму у світі. Територіальні особливості міжнародного туризму. Географія основних туристських потоків у світі. Види сучасного туризму.

2010-11-15

Загальні положення індустрії надання готельних послуг. Класифікація готелів. Рівень комфорту. Готельне господарство як об’єкт управління. Функціональне призначення готельного підприємства. Основні служби готелю. Служба бронювання. Служба обслуговування. Служба прийому і розрахункова частина. Служба експлуатації номерного фонду. Служба безпеки. Організація діяльності готелю “Європа” з обслуговування туристів. Загальна характеристика готелю. Обслуговування туристів у готелів. Служба бронювання. Служба обслуговування. Служба прийому і розрахункова частина. Служба експлуатації номерного фонду. Служба безпеки

2010-11-15

Функція контролю у готельно-ресторанному бізнесі. Зміст, види, принципи та процес здійснення контролю на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Ефективність функції контролю у готельно-ресторанному бізнесі. Сучасні підходи до управління якістю у підприємствах готельного господарства

2010-11-15

Функції управління в туризмі та їх особливості. Методи та принципи управління в туризмі та їх особливості. Характеристика туристичного підприємства. Вплив особливостей функцій, методів, та принципів управління на роботу туристичного підприємства

2010-11-20

Обслуговування банкетів на прикладі готелю „Турист”. Розміщення меблів. Культура обслуговування. Безпека і екологічністъ при обслуговуванні. Естетика інтер'єра, створення комфортних умов обслуговування. Знання і дотримання персоналом етичних норм і правил обслуговування. Якість послуги як об'єкт керування. Типологія  банкетів та особливості їх обслуговування. Обслуговування банкета-фуршету. Банкет-коктейль. Банкет-чай

2011-03-03

Очевидно, что выставки один из основных элементов в этой системе, т.к. благодаря им происходит не только знакомство с новыми товарами, услугами, но и осуществляется обмен опытом, грамотное установление цены на продукцию, проводится политика сбыта и рекламы

2011-03-03

Формирование рыночной экономики вызвало живой интерес к формам и методам производственно-коммерческой деятельности, используемым в практике мировых экономических процессов

2011-03-09

Міжнародна торгівля послугами - у даний час одержує усе більше значення. Вона відрізняється від торгівлі іншими товарами тим, що останні можуть бути переміщені через кордон, а послуга – тільки як виключення

2011-03-10

 

Потенційні ресурси і джерела інвестицій.  Комерційна спроможність інвестиційних проектів. Інвестиції у визначні пам'ятки. Напрямки інвестування в туристичну галузь України

2011-05-26

Характеристика історико-культурних ресурсів Кам’янця-Подільска. Археологічні пам’ятки. Архітектурна спадщина Кам'янця Подільського. Природно-рекреаційні ресурси регіону. Туристично-рекреаційна діяльність регіону

2011-08-14

Основні поняття та вимоги до формування інтер’єру підприємств готельного господарства, їх основна характеристика. Загальна характеристика комплексу. Основна характеристика інтер’єру готельних комплексів

2011-08-27

Стандарти обслуговування та сертифікація послуг як інструменти державного регулювання якості обслуговування, цін та тарифів в системі готельних підприємств. Аналіз якості обслуговування в готелі «Либідь» на основі структуризації функції обслуговування

2011-09-05

Загальна політико-економічна характеристика Шрі-Ланки. Cоціально-економічний розвиток Шрі-Ланки. Особливості туристичних ресурсів Шрі-Ланки. Стан розвитку туристичної галузі

2011-09-07

Загальна характеристика Азербайджану. Фізико-географічна характеристика країни. Характеристика туристичної галузі Азербайджану: сучасний стан і перспективи розвитку

2011-09-23

Характеристика туристичної галузі Київської області: сучасний стан і перспективи розвитку. Природно-рекреаційні та історико-культурні ресурси Київської області. Фізико-географічна характеристика Київської області

2011-11-05

Фізико-географічна характеристика та природно-рекреаційний потенціал. Авторські пропозиції щодо створення мережі пізнавальних туристсько-екскурсійних маршрутів. Пам'ятки і пам'ятні місця та їх використання в туризмі. Історія краю

2011-12-12

Для забезпечення відтворення основних виробничих фондів важливе значення має вивчення їхнього стану та використання. Стан і використання основних виробничих фондів є важливим фактором підвищення ефективної діяльності підприємства

2011-12-12

Організація харчування у готелях – дуже важливий чинник обслуговування відвідувачів готелю, що впливає на кількість відвідувачів та завантаження готелю

2011-12-13

Методика планування надходження сировини та продуктів.Організація робочих місць і фактори забезпечення нормальних умов праці.Аналіз технологій надання готельних послуг на прикладіготелю "Оленка"

2011-12-15

Туристична характеристика рослинного та тваринного світу країни, її природоохоронних територій.Столиця країни, державні символи, державна та офіційні мови в країні, державні свята.Характеристика туристичних районів та туристичних центрів країни, їх туристичних ресурсів

2014-01-02

Типи систем безпеки готельного комплексу.Служба безпеки готельного комплексу.Готельні системи безпеки.Режим роботи підрозділу по забезпеченню безпеки готельного комплексу

2014-01-03

Додаткова інформація для туристів.Міжнародний розвиток туризму у світі на сучасному етапі.Адміністративний поділ.Історичні міста Болгарії.Історія Болгарії

2014-04-23

Шляхи подальшої інтеграції та перспективи України у світі туристичних послуг. Роль українського туристичного бізнесу на світовому ринку туристичних послуг. Суб’єкти ринка туристичних послуг, специфіка їх цілей та діяльності

2014-04-28

Позиціонування та просування нового туру.Вимоги до процесу обслуговування туристів під час подорожі.Оцінка попиту на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта

2014-04-29

Сутність та значення матеріально-технічного забезпечення готельного господарства в сучасних умовах. Шляхи економії та раціонального використання матеріальних ресурсів в готельному комплексі

2014-08-12

Умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну.Оцінка попиту та даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта.Набір вимог до процесів обслуговування туристів під час подорожі. Економічне обґрунтування проекту туру

2014-08-12

Умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну.Набір вимог до процесів обслуговування туристів під час подорожі.Оцінка попиту та даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта

2015-08-26

Гостиничный комплекс «Турист» расположен по адресу: Центральный район, ул. Набережная им. 62-й Армии, 3а, г. Волгограда. Центральный район является одним из наиболее развитых районов города, с богатой историей и культурными традициями, с обширной сетью предприятий торговли, бытового обслуживания населения. Центрального район по доходности населения занимает первое место в городе.

2015-10-14

Почему мною была выбрана именно эта тема? Прежде всего – из-за ее актуальности. Конкурирующая экономика туризма в России практически заставляет каждое гостиничное или туристское предприятие или учреждение находить свои новые собственные решения.