Географія
2011-02-28

Бобринецький район розташований на південь Кіровоградської області. Лежить на південних відрогах Придніпровської височини. Розташований у межах Дністровсько - Дніпровської  північно - степової фізико-географічної провінції. Межує на сході з Устинівським, на півночі з Компаніївським та Новоукраїнським  районами

2011-03-03

Рекреаційна географія, як науковий напрям в економічній і соціальній географії, набуває все більшого значення

2011-03-18

Російська Федерація розташована на сході Європи й півночі Азії. Сама північна крапка на материку - мис Челюскін (з Таймир), на островах - північ острова Рудольфа в архіпелазі Земля Франка Йосипа; сама південна - у Дагестані, на границі з Азербайджаном; західна - на Балтійській косі в Калінінградській затоці; східна - на о. Ратманова в Берингове протоці

2011-05-11

У змішаній економіці Єгипту домінуюча роль як і раніше належить державному сектору, що поступово скорочується в ході реалізації програми реформування економіки й триваючого процесу приватизації колишніх державних підприємств

2011-05-22

Історія картографії України. Перші дослідження з історії картографування. Дослідження картографування в Україні  в ХХ ст. Картографування на сучасному етапі розвитку. Тенденції і перспективи розвитку картографії та картографування

2011-08-24

Загальна характеристика  української діаспори. Східна діаспора. Українська громада США. Історичні етапи та передумови появи українців на території США. Українська діаспора: вчора і сьогодні

2011-08-26

Систематика сухостепові ландшафтні комплекси: поширення та систематика. Поширення сухостепових ландшафтів

2011-08-27

Туристичні потоки Африки. Розвиток індустрії туризму та рекреації

2011-08-27

Американські етнопсихологічні  школи: 30 –ті роки ХХ ст. Теорія "багатолінійної еволюції" Дж. Стюарда

2011-08-28

 

Теоретико-методологічні аспекти рекреаційних ресурсів України. Природно-ресурсний потенціал земель рекреаційного, курортного та природоохоронного значення. Курортно-рекреаційна система України: шляхи формування, проблеми й перспективи розвитку

2011-08-28

Доосьові культури Стародавнього Сходу. Месопотамія. Стародавній Єгипет. Стародавній Китай

2011-08-29

Передумови підвищення конкурентоздатності санаторно-курортної галузі України. Типологізація санаторно-курортних центрів України. Сучасний стан санаторно - курортної галузі в Україні

2011-08-31

Структури геосистем. Механізми стабілізації та оптимізації стану геосистем

2011-09-05

У ході Великих географічних відкриттів європейські мандрівники вперше спробували перетнути океани (єдине виключення в середньовічній Європі – вікінги, але їхнього досягнення до XV ст. були вже давно забуті). Але для того щоб мореплавці наважилися залишити землю за кормою, людству довелося спочатку зробити безліч різних винаходів: такі прилади, як компас і астролябія, без яких не можна було прокласти вірний шлях і визначити широту; астрономічні таблиці, що дозволяли

2011-10-14

 Антропологічний вплив на природне середовище та природні ресурси США. Природне середовище та природні ресурси США. Загальна характеристика природного середовища США

2011-11-16

Основні закономірності розвитку економіки Латинської Америки. Передумови формування господарства латиноамериканських країн та притаманні їм проблеми. Латинська Америка в системі міжнародних світо господарських зв’язків. Розвиток господарства в Латинській Америці

2011-11-16

Антропологічний вплив на природне середовище та природні ресурси США. Загальна характеристика природного середовища США. Природне середовище та природні ресурси США. Мінеральні ресурси США

2011-12-13

Принципи формування рекреаційних територій.Сучасний стан і проблеми розвитку сфери відпочинку і туризму в Україні.На сьогодні, крім загального відставання розвитку рекреаційно-туристичної сфери України від подібної галузі багатьох країн світу, існує досить суттєва диференціація різних територіальних одиниць

2011-12-13

Сутність, значення і місце лісової промисловості в господарстві держави.Передумови розвитку лісового господарства України.Теріторіально-галузева структура лісопромислового комплексу.Проблеми та перспективи розвитку лісової промисловості

2011-12-15

Основные районы залежей сланцев. Проблемы исчерпания и восполнения сланцев.Негативные экологические последствия.Проблемы восполнения сланцев.Ведущие страны по запасам

2011-12-26

Нові концепції країнознавчих досліджень. Формування туристичного країнознавства. Загальна характеристика США.Основою змісту в туристичному країнознавстві є розкриття просторової організації країни як результату взаємодії її територіальних елементів суспільного та природного характеру

2014-03-12

Особливості розвитку туризму в районах Північної Америки. Характеристика стану розвитку туризму в країнах Близького Сходу

2014-03-19

Бразильські свята. Культура та релігія Бразилії. Визначні пам’ятки Бразилії та історичні міста

2014-09-08

Четверта центральноазіатська експедиція.Перша Тибетська експедиція.Перші польові дослідження та експедиції

2015-09-26

Институт автономии играет важную роль в государственном устройстве многих стран и ему отводится значительное место в Конституциях и специальных законах. С институтом автономии связывают на Западе решение проблем административно-территориального устройства, урегулирование межэтнических противоречий, развитие регионов и оптимизацию системы местного управления и самоуправления.

2015-10-05

Динамичное и сбалансированное развитие экономики любого государства как единого народнохозяйственного комплекса должно сопровождаться совершенствованием территориальной организации производства, усложнением его отраслевой структуры.

2015-10-18

Западная культура ХХ века – это фактически культура трех самостоятельных «эпох»: «прекрасной эпохи» первых двенадцати лет столетия («Бель эпок»), эпохи «потерянного поколения» между двумя мировыми войнами и послевоенное поколение.

2015-10-22

1)Гидротермально (средне - и низкотемпературное)-встречается в жилах, метасоматических телах, а также в скарнах. Характерна тесная ассоциация галенита со сфалеритом и сульфидами серебра и меди - это и есть так называемые полиметаллические руды. Встречается также совместно с пиритом, пирротином и другими сульфидами, с баритом, кварцем и кальцитом.

2015-10-25

Цветная металлургия Западной Сибири по удельному весу с черной металлургией составляет лишь 5%. А ее доля в России по производству продукции составляет 4,9%. В последние десятилетие развитие цветной металлургии, а в частности Западносибирской алюминиевой промышленности было связано со строительством мощных гидроэлектростанций на реках Сибири.

2015-11-12

Алжир (по названию г. Алжир, от арабского аль-Джезаир — острова), (арабское - Аль-Джумхурия аль-Джезаирия Демократия аш-Шаабия) -

— государство в Северной Африке, расположенное в западной части Средиземноморского бассейна., где проходят важные мировые пути между Атлантикой и Ближним Востоком, Европой и странами Африки. Граничит: на западе с Марокко и Западной Сахарой, на юго-западе с Мавританией и Мали, на юго-востоке с Нигером, на востоке с Ливией и Тунисом.