Медицина
2010-11-20

Загальна характеристика інфекційних хвороб. Збудники інфекційних хвороб. Імунітет, його значення для людини. Щеплення як профілактика інфекційних хвороб

2011-02-28

Основне значення системи кровообігу складається в постачанні кров'ю органів і тканин

2011-03-04

Навіть якщо ми не можемо зараз дати повну відповідь на питання: чому ми спимо, ми маємо інформацію, що може вказати нам шлях у потрібному напрямку

2011-03-06

Зважаючи на те, що об’єктом дiяльностiiпредметом дослiдження в медицинiє людина, вирiшення бiльшостiпроблем, пов’язаних з використанням даних цiлiсного комплексу наук про людину, належить медичній психології, в якій медичні та психологiчнiнауки детермінують закономiрну сферу взаємодiї

2011-03-06

На сучасному етапiрозвитку науки необхідними є фундаментальнiтеоретико-експериментальнiдослiдження, спрямовані на пошук закономiрностей, що визначають якiснiзмiни психiки при рiзних соматичних захворюваннях

2011-03-10

Акселерація - прискорення вікового розвитку шляхом зрушення морфогенезу на більше ранні стадії онтогенезу.Загальна характеристика акселерації людей

2011-03-11

Нервова тканина (textus nervosus) є найбільш диференційованою в організмі людини. Її основною властивістю є здатність сприймати подразнення, трансформувати його в збудження та передавати нервовий імпульс до центрів, які забезпечують аналіз і синтез отриманої інформації з відповідною реакцією

2011-03-26

Біогеоценоз — не проста сукупність живих організмів та інших природних тіл, а особлива, узгоджено організована форма існування організмів і навколишнього середовища, що здатна до саморегуляції і самовідновлення

2011-05-23

Економічна необхідність медичного страхування. Форми медичного страхування. Формування фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування. Перспективи Фонду медичного страхування. Медичне страхування пов'язане із компенсацією витрат громадян, які обумовлені одержанням медичної допомоги, а також інших витрат, спрямованих на підтримку здоров'я

2011-08-24

Причини виникнення онкологічних захворювань. Клінічні симптоми рака шлунка в початкових стадіях захворювання. Психіка хворих, методи діагностики, реабілітація. Психіка онкологічних хворих

2011-08-24

Проблема збереження та укріплення здоров`я. Здоров'я та хвороба. Заходи боротьби з наркоманією та укріпленню здоров`я людини. Поняття про валеологію

2011-08-25

Характеристика різаних  і рубаних ран. Основні клінічні прояви епілепсії, її судово-психіатрична оцінка

2011-08-27

Поняття та характеристика статевих злочинів. Поняття зґвалтування та його експертиза. Обстеження насильника. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості

2011-08-27

Державна політика організації надання медичної допомоги Структура системи охорони здоров`я України. Види  медико – санітарної допомоги

2011-08-29

Стандартизація надання медичної допомоги як інноваційний аспект в управлінні охороною здоров'я. Сучасні механізми та стандарти управління якістю в системі охорони здоров’я

2011-08-30

Організація лікувально-профілактичної допомоги населенню України. Вдосконалення організації лікувально-профілактичних послуг

2011-08-30

Загальні принципи організації аптекарської служби в Україні. Фармацевтичні кадри. Організація роздрібної реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення в аптечних установах

2011-09-12

Особливості показників народжуваності та смертності в східному регіоні. Стан забруднюваності довкілля у східному регіоні та вплив на народжуваність

2011-10-11

Правове становище установ охорони здоров’я населення. Система органів управління охороною здоров’я населення

2011-10-21

Порядок зберігання товару на складі, контроль строків зберігання медичних товарів. Приймання товару за кількістю, якістю, вартістю. Контроль якості товару, який надходить. Особливості зберігання наркотичних і отруйних речовин

2011-11-09

Історія української підприємницької діяльності в галузі фармації. Наукові відкриття галузі медицини і фармації 18 – 19 століття. Фармація раннього середньовіччя і походження алхімії. Земська реформа. Система земських лікарень. Створення земських аптек. Перші аптеки і їх роль у становленні фармації на Русі

2011-11-09

Аптекарський наказ: роль, функції, напрямки діяльності.Виникнення перших аптек в Київській Русі.Лікознавство Київської Русі.Життя і вчення Парацельса.Медицина і фармація Китаю.Медицина періоду рабовласництва

2011-11-16

Правове становище установ охорони здоров’я населення. Місцеве самоврядування і охорона здоров’я населення. Система органів управління охороною здоров’я населення. Організаційно-правові засади управління охороною здоров’я населення та правові аспекти її фінансування

2011-12-13

Назвіть та охарактеризуйте ключові проблеми охорони здоров’я населення в Україні.Основні показники ефективності та результативності медичних та фармацевтичних організацій

2011-12-14

Вимоги санітарного режиму до виготовлення ліків в асептичних умовах.Порядок виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичними закладами. Оснащення асистентської кімнати для виготовлення ліків

2011-12-14

Проблеми охорони здоров’я жінок і дітей в Україні.Профілактична діяльність у системі охорони здоров'я.Сутність здоров’я та чинники, що його визначають

2011-12-14

Товарна політика фірми.Нормативно-правове забезпечення фармацевтичної діяльності. Загальна характеристика фармацевтичної діяльності.Організаційно-економічна характеристика ФФ "Дарниця”

2011-12-14

Кадри, їх знання, кваліфікація, обов’язки і особиста відповідальність згідно з кваліфікаційними характеристиками, гарантують ефективність роботи підприємства та якість їх продукції

2011-12-14

Вікові особливості хірургічного лікування хворих на гострий холецистит.Психологічні особливості хворих церебно-васкулярною патологією.Психологічні особливості хворих ішемічною хворобою серця

2011-12-14

Психиатрия детского возраста.Гериатрическая психиатрия.Методики и результаты исследования.Расстройство экспрессивной функции речи – нарушено воспроизведение речи из-за нарушения словообразования

2011-12-15

Назвіть та охарактеризуйте ключові проблеми охорони здоров’я населення в Україні.Наскільки поширені в Україні хронічні неінфекційні хвороби (серцево – судинні захворювання, злоякісні новоутворення, психічні та ендокринні розлади, алергічні прояви)

2011-12-19

Ушкодження від дії межових температур.Ушкодження і смерть від дії низької температури.Вплив низької температури на організм людини

2011-12-19

Загальні положення експертизи ушкоджень гострими предметами. Характерні ознаки ран від дії гострих предметів.Особливості ран, нанесених гострими предметами при заподіянні їх своєю і чужою рукою (при самогубствах і убивствах).Основні причини смерті при механічній травмі

2011-12-19

Ушкодження від дії крайніх температур та електричного струму.Термічні опіки.Вплив високої температури на організм людини

2011-12-29

Сутність, функції маркетингової діяльності.Практичні аспекти вирішення маркетингових проблем фармацевтичного ринку.Управління фармацевтичним маркетингом в ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".Вдосконалення управління маркетингом фармацевтичного підприємства як голова передумова підвищення його ефективності

2014-01-26

Суспільно-небезпечні дії психічно хворих та неосудність особи як умова для призначення примусових заходів медичного характеру.Злочини, скоєні в стані сп'яніння та застосування до засуджених, які є алкоголіками і наркоманами примусового лікування.Профілактика суспільне небезпечних дій психічнохворих

2014-02-23

Рецептори органів смаку, нюху, зору та слуху.Рецептори шкіри та м’язів.Загальне поняття рецепторів

0000-00-00

Організація та виконання робіт з технічного обслуговування медичної техніки: експлуатація, технічне обслуговування та ремонт.Організація технічного забезпечення діяльності лікувально – профілактичного закладу. Загальні принципи організації роботи з медичною технікою

2014-03-10

Динаміка захворюваності та хворобливості населення.Структура захворюваності населення України; фактори риску захворювань населення. Загальна характеристика тенденцій захворюваності.Сучасні проблеми вибору критеріїв оцінки здоров’я населення

2014-03-13

Клітина як структурна одиниця організму. Поділ клітин.Тканини.Органи, системи органів та апарати

2014-03-14

Етап постембріонального розвитку організмів. Процес ембріонального розвитку організму. У процесі ембріонального розвитку одні тканини або органи зародка впливають на розвиток інших, розміщених поряд

2014-04-12

Профілактика СНІДу та венеричних хвороб.СНІД – найсерйозніший виклик людству.СНІД, його причини та наслідки. Венеричні хвороби

2014-04-11

Цитоархітектоніка кори головного мозку.Поняття кори великого мозку

2014-04-12

Профілактична діяльність у системі охорони здоров'я.Державна політика в сфері охорони здоров'я.Індикатори здоров`я населення.Сутність здоров’я та чинники, що його визначають

2014-04-14

Пластична хірургія в Стародавній Месопотамії.Розвиток пластичної хірургії в Індії. Історія пластичної хірургії у Стародавньому Єгипті

2014-04-20

Будова та функції травної системи, її роль у збереженні здоров’я.Опорно-рухова система.Кров і система кровообігу.Клітини людського організму

2014-04-24

Аналіз причин зниження ефективності проведення реформ. Порівняння обсягів фінансування та показників здоров’я деяких країн. Стан, проблеми та перспективи розвитку систем охорони здоров’я деяких країн СНД

2014-04-27

Структура причин дитячої смертності; типи, види смертності немовлят. Національна програма “Репродуктивне здоров’я України 2001-2005 рр.” Репродуктивне здоров’я: оцінки, методи вивчення

2015-08-21

Актуальность темы. Приоритетные национальные проекты, которые реализует сейчас наша страна, касаются каждого из нас, жителей России.
Достойное жилье, качественное образование, доступное медицинское об-служивание и развитое сельское хозяйство – эти сферы определило государство как первоочередные для того, чтобы каждодневная жизнь россиян улучшилась.
2015-10-01

Речь - это средство общения, необходимое прежде всего для вовлечения субъекта в социальную среду. Именно благодаря речи формируются первые связи между матерью и ребенком, устанавливаются основы социального поведения в группе детей, и, наконец, именно через речь и язык культурные традиции в значительной степени влияют на наш образ мыслей и действий.

2015-10-01

Проблема формирования грамматического строя речи является одной из самых актуальных проблем современной логопедии.

В современной педагогике решение этой проблемы осуществляется с учетом закономерностей речевого развития детей в норме на этапе онтогенеза.

2015-10-01

Актуальность темы курсовой работы «Связь восприятия и мышления в подсознательной сфере человека» обусловлена следующими положениями.

Окружающая действительность предстает перед нами в разных формах, и поэтому любая человеческая деятельность связана как с самими предметами, так и их образами.

2015-10-01

Актуальность работы определяется следующими положениями.

Совершенствование системы образования требует внедрения в практику работы общеобразовательных учреждений комплекса мер, направленных на своевременное обеспечение каждому ребенку в соответствии с его возрастом адекватных условий для развития, формирование полноценной личности, получение должного образования.

2015-10-02

По статистическим данным, приведенным в медицинской, педагогической, психологической литературе, с каждым годом отмечается неуклонный рост количества детей с нарушением интеллекта. Воспитание и обучение таких детей могут осуществляться в полной мере только в условиях специального учреждения, где существует система коррекционной работы.

2015-10-02

1. Происхождение животного: доморощенное.

2. Характеристика среды обитания:

а) условия содержания – помещения светлые, относительно сухие, полы деревянные, посыпают опилками, уборка навоза ручная (скребком), а из навозных желобов – механизированная; содержание привязное, состояние выгулов загрязнены навозом, моцион пассивный.

2015-10-02

Одним из эффективных методов профилактики и лечения незаразных заболеваний животных, как показали многочисленные наблюдения, является метод патогенетической терапии основанный на физиологическом учении И.П. Павлова, К.М. Быкова, А.Д. Сперанского, Л.А. Орбели, В.А. Вишневского, В.Н. Черниговского и др.

2015-10-02

Обезболивание (анестезия)-совокупность мероприятий, применяемых при диагностических и лечебных вмешательствах с целью снятия болевых ощущений.

Ощущение боли в определенной степени-благо для живого организма, форпост, сигнализирующий об опасности.

2015-10-02

В современной фармацевтической практике в качестве лекарственных средств широко используются суппозитории как местного, так и резорбтивного действия, особенно в педиатрии и гериатрии. Из суппозиториев местного действия наибольшее значение имеют свечи с экстрактом красавки, ксероформом, анестезином, новокаином, а также интравагинальные суппозитории со стрептоцидом, глюкозой, кислотой борной и некоторыми другими лекарственными веществами.

2015-10-05

Акушерство– (Accouchement – роды, Accoucher - рожать). Наука (клиническая дисциплина) о физиологии и патологии размножения самок, беременности, родах, после родовом периоде, о технике родовспоможения, т.е. наука о направленном процессе воспроизводства.

2015-10-06

Всему миру, социальному бытию и каждому человеку свойственно отклоняться от оси своего существования, развития. Причина этого отклонения лежит в особенностях взаимосвязи и взаимодействия человека с окружающим миром, социальной средой и самим собой.

2015-10-07

Терминбыл предложен в1906году английским биологом У. Бэтсоном и в переводе генетика означает «рождение или происхождение».Генетика– это наука о наследственности и изменчивости всех живых организмов.

2015-10-09

Организация труда специалистов различных профессиональных групп, связанного с интенсивным и нередко напряженным межличностным общением, становится в последние годы объектом все более активного внимания психологии и медицины[1]. Это в полной мере относится к медицинским работникам, педагогам, психологам.

2015-10-12

Тема моей контрольной работы актуальна потому, что, развивая известное положение о том, что в основе психических процессов человека лежит рефлекторная деятельность, Павлов экспериментально изучил механизмы образования в коре больших полушарий временной условной связи и создал рефлекторную теорию.

2015-10-14

В промышленном производстве готовят глазные лекарственные формы: капли, мази, пленки. Они выделяются в отдельную группу в связи с особенностями , вытекающими из строения и функций органа зрения, такими как специфические механизмы всасывания, распределение и взаимодействие лекарственных веществ с тканями и жидкостями глаза, легкая ранимость глаза и т. д.

2015-10-19

Очень часто встречается такой тип нарушения звукопроизносительной стороны речи - дизартрия. В таких случаях дефект не исчерпывается плохим звукопроизношением, у ребенка отмечаются и нарушения просодической стороны речи - темпа (замедленный или убыстренный), ритма и плавности (речь скандированная (послоговая), фрагментарная, скачкообразная) и интонирования.

2015-10-20

Психосоматическая медицина возникла в двадцатые годы нашего столетия как реакция на механическую, атомистски-молекулярную ограниченность естественнонаучной медицины.

2015-10-21

Особенностью использования естественных средств природы при формировании устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды является включение в его содержание спортивных упражнений с элементами спортивных игр (ходьба на лыжах, катание на коньках, на велосипеде, плавание, элементы игр в бадминтон, настольный теннис и др.).

2015-10-21

Сегодня сложно найти человека, который бы не догадывался о том, что некоторые бактерии могут представлять опасность для его жизни и здоровья. Однако зачастую знания такого рода поверхностны. Например, лишь немногим известно, что от рака желудка ежегодно в мире умирает в два раза больше людей, чем от рака молочной железы.

2015-10-21

Как это не покажется странным, возможности маленького ребенка велики. Исследования, проводившиеся в последние годы в нашей стране и за рубежом, свидетельствуют о том, что путем специально организованного обучения можно сформировать у ребенка такие знания и умения, которые ранее считались доступными лишь детям значительно более старших возрастов.

2015-10-23

Логопеду важно не только знать и уметь применять методики, позволяющие выявить уровень их речевого развития, но уметь ориентироваться по ситуации, т.е. подбирать такие упражнения и игры, которые стимулируют речевое развитие. В данной работе речь идёт о коррекционно-развивающей логопедической ритмики, поэтому необходимо подбирать упражнения, развивающие и формирующие фонетико-фонологические навыки.

2015-10-23

Право на здоровье, в отличие от других прав человека, сравнительно недавно стало предусматриваться конституциями многих стран мира. В конституциях 18 - 19 вв. не было упоминаний о праве на здоровье, хотя другие права человека и провозглашались. В международном масштабе право человека на здоровье было признано в 1948 году Всеобщей Декларацией прав человека (ст. 25):

2015-10-25

При оценке нормативных значений кровообращения гемодинамические показатели принято рассматривать в рамках средних статистических данных. При этом допускаются неточности, так как анализ зачастую проводится без учета типа гемодинамики.

2015-11-05

Страхование - одна из древнейших категорий общественных отношений. Зародившись в период разложения первобытнообщинного строя, оно постепенно стало непременным спутником общественного производства. Первоначальный смысл рассматриваемого понятия связан со словом “страх

2015-11-12

В курсовой содержится описание всех стадий технологического процесса производства капсул, начиная с характеристики исходного сырья, способов получения желатиновой массы, промышленных способов изготовления желатиновых оболочек — формирования капсул, их наполнения, контроля качества, современный ассортимент капсулированных препаратов.

2015-11-13

Право на жизнь и право на здоровье относятся к категории наиболее важных неотчуждаемых прав человека. Мировой опыт общественного развития выработал универсальные инструменты для объективных оценок и управления социальными подсистемами любой сложности.

2015-12-02

Особенностью использования естественных средств природы при формировании устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды является включение в его содержание спортивных упражнений с элементами спортивных игр.

2015-12-02

Сегодня сложно найти человека, который бы не догадывался о том, что некоторые бактерии могут представлять опасность для его жизни и здоровья. Однако зачастую знания такого рода поверхностны.

2015-12-02

Психосоматическая медицина возникла в двадцатые годы нашего столетия как реакция на механическую, атомистски-молекулярную ограниченность естественнонаучной медицины.

2015-12-06

В последние годы наркомания стала острой проблемой для большинства стран мира.

Статистика показывает, что 60% молодежи приобщаются к наркотикам из любопытства.

2015-12-13

Логопеду важно не только знать и уметь применять методики, позволяющие выявить уровень их речевого развития, но уметь ориентироваться по ситуации, т.е. подбирать такие упражнения и игры, которые стимулируют речевое развитие.

2015-12-13

При оценке нормативных значений кровообращения гемодинамические показатели принято рассматривать в рамках средних статистических данных. При этом допускаются неточности, так как анализ зачастую проводится без учета типа гемодинамики.