ЗЕД, зовнішня політика
2011-03-17

Економічна ситуація, що склалася в Україні, обумовлюється цілою низкою негативних чинників — це передусім неконвертованість гривні, дефіцит валютних коштів, загальна розбалансованість фінансів. Сутність та визначення товарообмінних операцій, їх економічна ефективність 

2011-03-17

Перехід України до багатоукладної ринкової економіки обумовив бурхливий розвиток зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД) як складової господарської діяльності

2011-05-10

Україна, як молода суверенна держава, тільки набуває досвіду налагодження економічних зв'язків з іншими країнами

2011-05-10

Сутність категорії “зовнішня торгівля” та показники, що характеризують її за різними критеріями. Критерії вибору транспорту. Зміст і основні принципи оподаткування ЗЕД 

2011-05-11

Логічна схема розвитку ЗЕД в Україні. Сутність кон’юнктури світового рахунку та її вплив на розвиток ЗЕД. Механізм формування інтернаціональної вартості товару

2011-05-11

Основні види ЗЕД. Показники ефективності діяльності фірми. Сутність транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі та базових умов постачання товарів від продавця до покупця

2011-05-16

Зовнішньоекономічні операції в туризмі. Міжнародні ліцензійні угоди. У багатьох державах світу туризм розвивається як система, що надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає доход у скарбницю

2011-05-23

Торгово-промислові палати у регулюванні ЗЕД. Союзи підприємців як чинник розвитку ЗЕД. Рада експортерів України. Розвитку й регулюванню ЗЕД сприяють різноманітні недержавні і напівдержавні організації

2011-05-26

Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України. Основні напрями, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних відносин України. Дипломатичне визнання молодої Української держави більшістю країн світу прискорює й урізноманітнює розвиток її зовнішньоекономічних відносин

2011-05-28

Розвиток інтеграційних процесів у Латинській Америці наприкінці ХХ ст. Економічна інтеграція в Латинській Америці. Проблеми та перспективи співробітництва України з країнами Латинської Америки та Карибського басейну

2011-06-12

Вплив нетарифних інструментів на міжнародну торгівлю, загальна класифікація. Кількісні інструменти нетарифних обмежень. Введення квот, їх класифікація. Ліцензування як метод регулювання торгівлі

2011-06-20

Напрямки зовнішньоторговельної політики України. Діяльність України в системі міжнародних торгових організацій

2011-08-08

ЗЕД у системі категорій міжнародної економіки. Організаційна структура ЗЕД в Україні. Регулювання зовнішньоторговельних операцій суб'єктів ЗЕД. Організація роботи транспортно-експедиторських підприємств

2011-08-08

Суб’єкти і об’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Суть і основні напрямки розвитку міжнародного маркетингу. Сумісні підприємства і основні напрямки їх розвитку. Види міжнародного фірмового і банківського кредитів

2011-08-17

Ключові акценти і орієнтири зовнішньоекономічної політики. Процес формування і здійснення зовнішньоекономічної політики у контексті міжнародних відносин. Витоки й перспективи зовнішньоекономічної політики України

2011-08-17

Міжнародна торгівля як один з головних різновидів зовнішньоекономічних операцій. Систематизація методів міжнародної торгівлі. Систематизація форм міжнародної торгівлі та зовнішньоторговельних операцій

2011-08-18

Економічні закони розвитку світового господарства та їх специфіка. Світовий ринок: його суть, складові, якісні ознаки. Міжнародні аукціони та торги: їх суть, значення, види, особливості функціонування

2011-08-18

Недержавне регулювання ЗЕД. Сутність, критерії, класифікація та види фірм. Можливі знижки та надбавки в зовнішній торгівлі. Спільне підприємництво в Україні: сутність, передумови, стан і перспективи розвитку

2011-08-24

Методи та особливості нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій.Світова практика використання нетарифних інструментів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.Поняття, сутність, види і значення митних режимів

2011-08-26

Поняття експорту, роль експорту для країни експортера(переваги, недоліки). Поняття стимулювання експорту. Розкрити шляхи стимулювання експорту. Які програми здійснює Україна для стимулювання експорту

2011-08-26

Режими та механізми регулювання ЗЕД в Україні. Забезпечення суб’єктів господарювання достовірною інформацією про іноземні фірми. Поняття офшорної зони, її організаційні форми та чинні пільги. Основні етапи становлення валютного регулювання в Україні після здобуття незалежності

2011-08-27

Режими та механізми регулювання ЗЕД в Україні. Забезпечення суб’єктів господарювання достовірною інформацією про іноземні фірми. Основні поняття про валюту та валютні цінності

2011-08-27

Організація і діяльність міжнародних товарних бірж (однієї з бірж або бірж однієї країни по вибору). Особливості міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями в сучасних умовах

2011-08-27

Основні види ЗЕД. Сутність транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі та базових умов постачання товарів від продавця до покупця. Стан валютного регулювання та контролю над цим процесом за сучасних умов

2011-08-28

Суб'єкти митної політики й митного регулювання в Україні. Митно-тарифні інструменти регулювання

2011-08-28

Звільнення від сплати мита, тарифні пільги та преференції. Товарна класифікаційна схема Єдиного митного тарифу України

2011-08-30

Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2011-08-31

Державне регулювання ЗЕД України. Сутність категорії "іноземні інвестиції їх види, форми та можливості захисту в Україні". Сутність і чинний механізм валютного регулювання, особливості його прояву на національному та міжнародних рівнях

2011-08-31

Зовнішньоекономічні операції – характеристика основних видів. Види та форми спілкування з іноземним партнером. Документація у зовнішньоторговельній діяльності

2011-08-31

Зміст та джерела ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Види ризиків ЗЕД. Управління ризиків ЗЕД

2011-09-01

Недержавне регулювання ЗЕД України. Спільне підприємство в Україні : сутність, передумови, стан і перспективи розвитку. Економічні й адміністративні методи валютного регулювання

2011-09-01

Напрями та форми зовнішньоекономічної діяльності. Транспортно-експедиційні послуги підприємствам-суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності

2011-09-05

Становлення та розвиток українсько-казахстанських відносин.  Показники економічного співробітництва України з Казахстаном. Торговельно-економічне співробітництво

2011-09-06

Забезпечення суб’єктів господарювання достовірною інформацією про іноземні фірми. Основні етапи становлення валютного регулювання в Україні після здобуття незалежності

2011-09-10

Транспортно-експедиційні послуги підприємства – суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Критерії та принципи фірм-партнерів на зовнішньому ринку, організація робота із збирання інформації для їх вивчення

2011-09-23

Потреба в міжнародному маркетингу ЗЕД і особливості його проведення. Сутність основних понять і процесів, що впливають на науково-технічний прогрес і науково-технічний потенціал

2011-10-07

Участь України в діяльності Ради Європи. Європейський парламент: засади та функції

2011-10-14

Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Міжнародна торгівля та її вплив на економіку

2011-10-19

Чинники та нові умови розвитку відносин між Україною і Словаччиною. Розвиток міждержавних стосунків та їх договірно-правової бази. Українсько-словацькі політичні відносини. Сучасні відносин між Україною та Словаччиною в гуманітарній сфері

2011-11-15

Підтвердження походження товарів, що вводяться на митну територію України. Критерії визначення товарів. Правові основи визначення країни походження товарів закріплені нормами Закону України "Про Єдиний тариф України", зокрема згідно з статтею 18 країною походження товару вважається країна, де товар був повністю вироблений або підданий достатній обробці чи переробці

2011-11-17

Механізм зовнішньоекономічної політики. Міжнародна торгівля та її вплив на економіку. Незважаючи на загальне визнання цих аргументів на різних етапах розвитку, держава інколи вдається до регулювання зовнішньоекономічних зв'язків

2011-11-19

Чинники та нові умови розвитку відносин між Україною і Словаччиною. Українсько-словацькі економічні та політичні відносини 1991-2006 рр.  Сучасні відносин між Україною та Словаччиною в гуманітарній сфері. Культурні українсько-словацькі відносини

2011-11-20

Системна інтеграція у світове господарство. Інтеграційна макровзаємодія на міжрегіональному рівні. Стратегічні пріоритети. Економічні проблеми світогосподарської інтеграції України. Основні тенденції інтеграції України в світове господарство

2014-03-12

Розвиток зовнішньої торгівлі, зокрема нарощування експорту країни на світовому ринку, збільшення або, принаймні, збереження його питомої ваги у світовій торгівлі є надзвичайно важливим чинником функціонування національної економіки будь-якої держави

2014-03-12

Зовнішньоекономічна політика підприємств України: її склад, структура та особливості.Особливості зовнішньоторговельної політики держави, її основні інструменти.Зовнішньоторговельна політика поділяється на експортну та імпортну політики

2014-03-14

Теоретичні основи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Механізм планування менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародний туризм, чинники розвитку та види

2014-03-14

Суб’єкти та об’єкти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.Види зовнішньоторговельних операцій за видами товарів та послуг, методами.Чинники, етапи вибору іноземних фірм – потенційних партнерів

2014-03-14

У відносинах України з Білоруссю невирішеним залишається питання про остаточне юридичне закріплення державного українсько-білоруського кордону. Поглиблюється співробітництво між регіональними торговельно-промисловими палатами України і РБ

2014-03-14

Пріоритетні напрямки взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. Характеристика проблеми відносин України з МФО

2014-04-11

Зовнішньоекономічна політика держави, економічні і неекономічні методи регулювання.Ринкові відносини. Ринок як показник економічного розвитку держави. Поділ ринку за видами. Міжнародний поділ праці

2014-04-14

Теоретико-методологічні засади українсько-польських взаємин.Проблеми та перспективи українсько-польських відносин на сучасному етапі.Перспективи стратегічного співробітництва України та Польщі

2014-04-18

Формування північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА).Міжнародні фінансової центри, передумови їх функціонування.Глобалізація економічного розвитку і роль МЕВ в установлені зв'язків національних економік із світовим господарством і у формуванні елементів глобальної економіки

2014-04-23

Місце дипломатії у проведенні зовнішньої політики держави. Поняття дипломатії, дипломатичної служби та їх роль у зовнішніх відносинах

2014-04-28

Економічні інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Участь України у світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні

2014-04-28

США й Росія: міжгосподарські позиції й перспективи економічних відносин. Державні соціально-економічні пріоритети: досвід США й інтереси Росії. Характеристика російсько-американських відносин у сфері економіки

2014-04-29

Вдосконалення ЗЕД діяльності підприємства під впливом податкової системи та вдосконалення системи оподаткування в Україні.Підходи до значення впливу податкової системи на зовнішньоекономічну діяльність підприємства

2014-04-29

Витоки й перспективи зовнішньоекономічної політики України. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні, економічна доцільність та оцінка наслідків

2014-04-30

Порядок розгляду спорів.Способи правового захисту суб’єктів ЗЕД. Порядок вибору компетентного суду

2014-04-30

Засади митної справи, у тому числі розміри податків і зборів та умови митного обкладення, спеціальні митні зони і митні режими на території України, перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється, визначаються виключно законами України та цим Кодексом

2014-08-03

Економічні інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Участь України у світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні

2014-08-05

Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні, економічна доцільність та оцінка наслідків.Витоки й перспективи зовнішньоекономічної політики України

2014-08-05

Способи правового захисту суб’єктів ЗЕД.Порядок вибору компетентного суду.Порядок розгляду спорів

2014-08-06

Митна справа є складовою зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України. У митній справі Україна додержується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації та кодування товарів

2014-08-11

Лізинг як форма міжнародного співробітництва.Особливості здійснення компенсаційних угод

2014-08-11

Спеціальні види контролю на митному кордоні України.Основні характеристики нетарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі.Способи встановлення контактів між контрагентами в процесі підготовки до укладання контракту

2014-09-08

Значення та роль США міжнародній економічній інтеграції.Фундаментальні засади зовнішньополітичних орієнтирів США

2015-08-21

Актуальность. К числу наиболее сложных и трудноразрешимых относятся этносоциальные (межнациональные) конфликты. Это форма межгруппового конфликта, в котором группы с противоположными интересами различаются по этническому (национальному признаку). В повседневной практике при обсуждении межнациональных отношений, эффективности или неэффективности национальной политики государства, обычно имеются в виду определенные нации. При этом различные малочисленные этнические группы особо не выделяются, хотя их количество, например, в России, довольно значительно

2015-10-19

Дипломатическое и консульское право (право внешних сношений) можно определить как отрасль международного права, регулирующую официальные связи и отношения между субъектами международного права, устанавливаемые и поддерживаемые их органами внешних сношений.

2015-10-22

В современном мире пропаганда не замыкается сферой функционирования медиа-средств. Это, можно сказать, составная часть образа жизни, многосторонне выражающая себя либо в стремлении объяснить ее сущность и способствовать движению общества к достижению его целей, либо - утвердить сущее, представляя его как достойный результат, либо даже венец развития.
2015-10-22

Самые распространенные предположения, касающиеся власти, по крайней мере, в западной культуре, подразумевают, что она - вопрос количества. Но хотя некоторые из нас, это очевидно, обладают меньшей властью, чем другие, этот подход игнорирует то, что сейчас может быть важнейшим фактором из всех, - ее качество.

2015-10-23

Значение института выборов для построения демократии в России обуславливает повышенный интерес к технологическому инструментарию политической пропаганды, который, проявляясь на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления, способен серьезно деформировать систему народовластия.