Культурологія та мистецтво
2010-11-11

Становище освітньо-просвітницьких закладів на початку ХХ століття. Внесок українських вчених, літературних діячів у науку та літературознавства. Преса та книговидавнича справа в Україні на початку ХХ століття. Мистецьке життя. Театр. Музика. Живопис. Розвиток будівничої справи.

2010-11-29

Свята календарного циклу. Зимові свята. День Катерини. Весняно-літні свята. Літній цикл свят. Свята осіннього циклу. Трудові свята й обряди. Традиційні трудові свята. Свято першої борозни.Новітні трудові свята. Новітні календарні та професійні свята. День міліції.

2010-12-04

Вплив християнства на розвиток освіти в Київській Русі.  Особливості сакральної архітектури. Церква як символ неба і землі.

2011-02-28

Крім поховальних полів, Пів. Україна засіяна високими могилами, найбільше яких знаходять на Чернігівщині. В самому Чернігові зберігся найбільший з тих курганів – Чорна могила. Крім зброї та прикрас в цьому кургані знайдено два великі турячі роги з різьбленим срібним окуттям. На одному окутті є мотив лілей, на іншому – складне зображення левів з лицарями, собаками

2011-02-28

Культурному піднесенню в Україні сприяла також загальноросійська визвольна боротьба і пожвавлення революційних настроїв на західних землях, що давало надію на швидке розв`язання віковічних національних проблем, відкривало можливість справедливішого соціального устрою. Але найважливішими стали нові історичні реалії - хоч і недовга, але власна державність у формі Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, а також політика укранізації в перші пореволюційні роки в Україні (вже в складі радянської країни)

2011-02-28

Шевченко - художник досконало володів різними жанрами і різною технікою, проте за життя найбільше був поцілований як майстер гравюри.Ще козачком поміщика Тарас збирав і перемальовував дешеві лубки, що поширювалися в гравюрах на дереві та міді, часто розфарбовані аквареллю

2011-03-04

Українська культура на сторінках поетів

2011-03-04

Поглиблене вивчання скіфського миру продовжує залишатися однієї з насущних завдань вітчизняної археології. Ця актуальність визначається складністю й багатогранністю скіфського періоду і його важливістю для розуміння ряду проблем попереднього й наступного етапів історико-культурного розвитку племен і народів Європи

2011-03-06

Через постійне відновлення  і варіювання компонентів відтворених мовних виражень мова друкованих ЗМІ здобуває характер стандартизованості. Тому творчий потенціал журналіста розкривається не тільки в його здатності створювати яскраві метафоричні, контекстуальні образи, але й в умінні постійно варіювати і трансформувати наявний у його розпорядженні мовний матеріал

2011-03-10

Оперна творчість основоположника української класичної музики М.В.Лисенко – одна з найяскравіших сторінок дожовтневої української музичної культури

2011-03-10

Кожна нацiя, кожен народ має свої звичаї, обряди, що усталились протягом багатьох столiть i освяченi вiками. Звичаї народ - це тi прикмети, за якими вирiзняється народ не тiльки в сучасному, а i в його iсторичному минулому

2011-03-11

Теоретичні основи загальної жанрології. Проблема сучасного тексту в інформаційному жанру. Будь-який журналістський задум здобуває втілення у формі певного жанру. Щодня розкриваючи газету, читач зустрічається в ній не просто з текстами, а замітками, статтями, нарисами, інтерв'ю, есе та іншими жанрами журналістики

2011-04-27

Введение, определение цели и задачи работы, краткий обзор литературы по теме исследования. Любовная лирика Анны Ахматовой позднего периода

2011-05-10

 Загальний огляд розвитку кераміки у Двуріччі. Давні культури у Двуріччі (Месопотамії). Кераміка народів північної Месопотамії

2011-05-10

Боги давніх слов’ян. Докирилична писемність. “Велесова книга”

2011-05-10

“Молодий театр” Леся Курбаса. Конструктивізм в Україні

2011-05-11

Огляд творчості грецьких вазописців. Геометричний стиль вазопису. Вазопис епохи класики. Стилі вазопису

2011-05-11

Роль релігії і церкви в середньовічному суспільстві. Характерні особливості середньовічного мистецтва

2011-05-11

Проблематика культурології. Культура і людське суспільство

2011-05-11

Сутність культури та основні культурологічні парадигми. Людина в світі культури

2011-05-11

Ренесансний антропоцентризм. Гуманізм як ідеологія Відродження

2011-05-11

Людина і світ у бароко. Наукова революція

2011-05-11

Реставрація у Франції. Романтизм в Німеччині, Англії та Австрії. Характер культури Романтизму

2011-05-11

Загальні особливості культури ХХ ст. Постмодернізм у контексті світової культури

2011-05-16

 Іслам як культурний феномен, його народження та еволюція. Самобутність культури Середньовічної Русі. Особливості російської культури ХІХ – початок ХХ століття

2011-05-16

Роль культурних орієнтацій в розвитку суспільства. Ідея рівності культур в сучасному світі. Багато чого в культурі ХХ ст. робить її зовсім іншою в порівнянні з усією попередньою історією людства

2011-05-16

Комічне як соціокультурна реальність. Комічне як суперечність. Типи і відтінки комізму. Міра сміху. Історизм комедійного аналізу. Мовне вираження сміхової культури у творчості Остапа Вишні

2011-05-16

Загальна характеристика та періодизація культури людства у первісну добу. Поняття археологічної культури, визначні археологічної культури в доби Палеоліту і Неоліту. Трипільська культура на тернах України

2011-05-21

Основні події з історії Книжкової палати України. Основні функції Книжкової палати України. За своїм статутом і головною функцією Книжкова палата є Державним архівом друку України.

2011-05-22

Хвойка. Г.Сковорода. І.Мазепа. Б.Хмельницький. Вернадський. Княгиня Ольга. І.Франко. Пам’ятник на честь Акту про незалежність України

2011-05-22

Елітарна культура, як антипод масової культури. Загальні закономірності виникнення далекосхідних цивілізацій. Особливості української архітектури ХІХ століття

2011-05-27

Становлення музейної справи в Україні. Сучасний стан музейної галузі. Головним завданням музеїв України в наш час є їх інтеграція з європейським і світовим музейництвом, нові форми співпраці, обмін інформацією

2011-05-28

Релігійні втручання стародавніх мешканців Межиріччя. Писемність, література і мистецтво. Правові кодекси і наукові знання. Стародавня Месопотамія – історична область, де згідно з сучасними уявленнями раніше від усіх на планеті складається державність.

2011-05-28

Соціально-політичні та історичні обставини розвитку української культури. Усна народна творчість. Звичаї та обряди українського народу. Початок книгодрукування. Культурна діяльність П. Могили

2011-05-30

Основні риси давньогрецького мистецтва. Мистецтво гомерівської Греції та Архаїки. Грецьке мистецтво Класичного періоду. Елліністичне мистецтво Давньої Греції

2011-05-31

Бахчисарай. Новий світ. Судак. Фуна. Чуфут-Кале. Феодосія, генуезька фортеця Кафа. Севастополь. Старий Крим та вірменський монастир Сурб-Хач. Ливадійський палац-музей. Бахчисарайський палац-музей

2011-06-15

Запорозька Січ – козацька республіка. Заняття козацтва. Побут козацтва. Мистецтво козацтва Символіка козацтва

2011-06-17

Розвиток образотворчого мистецтва в ХІХ ст. Головні тенденції образотворчого мистецтва

2011-08-10

Технічні міри охорони пам’яток культури. Завдання законнодавства про охорону пам’яток культури

2011-08-14

Структура культурного простору. Глобальна технологічна культура

2011-08-14

Культура України на початку століття. Основні тенденції культурного розвитку в 20-і рр. Трагедія української культури у період сталінізму

2011-08-15

Метологічні основи естетичного виховання. Сутність естетичного виховання та мистецтва в процесі навчання

2011-08-16

Поняття символізму та його представники. Особливості символізму та проблематика символу

2011-08-16

Постать П.Тейяра де Шардена та його внесок в розвиток культурології. Погляди П.Тейяра де Шардена на виникнення культури та вплив рефлексії

2011-08-16

Сутність культури, її структура. Функції та характерні ознаки культури

2011-08-16

Модернізм - культурний феномен XX ст. Течія постмодернізму в культурі межі ХХ-ХХІ століття

2011-08-16

Стародавні елементи традиційної культури українського козацтва. Культура українського козацтва, як своєрідний прояв індоєвропейської  мілітарної традиції між лицарською Європою та степовим світом тюркомовних номадів

2011-08-16

Мистецтво як унікальний механізм культурної еволюції. Диференціація й інтеграція видів мистецтва

2011-08-17

Вплив інформатизації на бібліотеку та бібліотечні процеси. Роль бібліотек в інформатизації суспільства і підвищенні інформаційної культури

2011-08-24

Стан видавничої справи в Україні на сучасному етапі: тенденції, проблеми. Еволюція у блоці "видавництво - поліграфія" в умовах ринку

2011-08-24

Інтер'єр  в стилі контемпорарі. Креатині технології „Хай-теку”. Інтер'єри в стилі Ар Деко та еклектики. Стиль мінімалізму

2011-08-24

Поняття літературної мови. Норми літературної мови. Порушення літературних норм. Культура мова - загальна культура людини

2011-08-25

Основні напрями науково-видавничої діяльності Національної бібліотеки України імені В.Вернадського. Національна бібліотека України ім. Вернадського як головний науково-інформаційний центр держави. Розвиток мережевих інформаційних ресурсів

2011-08-25

Основні етапи в формуванні культури Стародавнього Єгипту. Космоцентризм основних вимірів культури Стародавнього Китаю. Вплив релігійних вірувань давніх індусів на соціально-політичний устрій в Стародавній Індії

2011-08-25

Періодизація культури Єгипту. Релігійно-міфологічний світогляд. Писемність, освіта, наука та література

2011-08-26

Архітектура України в епоху бароко. Стиль бароко в образотворчому мистецтві. Театральне життя в епоху бароко

2011-08-26

Культура як спосіб пристосування людини до навколишнього середовища (антропологічний підхід). Літературна спадщина України ХІV- поч. ХVІІ ст. на тлі суспільно-політичних і релігійних протиріч

2011-08-26

Античність-Середньвіччя-Відродження-Просвітництво: історико-культурна спадковість. Дайте визначення понять, пов’язаних з теорією культури: цивілізація, субкультура, контркультура, культурна спадщина

2011-08-26

Відокремлення східних культур пов'язане з відношеннями редистрибуцїї, що спираються на феномен "влади-власності". Тут провідним суб'єктом економічної діяльності виступає держава, а приватновласницькі відносини відіграють підпорядковану роль

2011-08-26

Сутність культури і її функції. Міфологічні витоки культури Стародавнього Сходу. Язичницький пантеон і культура. Київська Русь - якісно новий етап розвитку слов’янської культури (шлях від язичництва до християнства)

2011-08-26

Вплив міфології на формування культури у слов’ян. Дослідження міфології у слов’ян

2011-08-26

Класифікація музеїв, характеристика музеїв різних профілів. Фонди музеїв, основні напрямки фондової роботи. Комплектування музейних фондів

2011-08-27

Сучасний стан культурної політики в Україні в контексті світового культурного прогресу. Проблема культурної політики України в контексті європейських країн. Культурна політика в Україні: пріоритети, принципи, шляхи реалізації

2011-08-27

Сучасний стан інформаційно-технічного забезпечення галузі культури в Україні. Сучасний стан і головні проблеми наукового забезпечення розвитку культури. Напрямки вдосконалення та перспективи інформаційно-технічного забезпечення закладів культури

2011-08-27

Романтична іронія творчості митців 19 століття країн Західної Європи. Поняття про субкультуру

2011-08-27

Архітектура давньої Русі. Малярство та художні ремесла. Значення давньоруської мистецької спадщини та проблема її збереження в наш час

2011-08-27

Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства. Культура як соціальний феномен. Концепція розвитку людського потенціалу. Культурна політика для України: стратегічний вибір

2011-08-27

Культура Стародавньої Греції. Культура Стародавнього Риму

2011-08-27

Культура Стародавньої Палестини та її вплив на культурні традиції Європи та всього людства. Ренесансний ідеал у творчості майстрів Відродження. Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело

2011-08-27

Феномен культури Давньої Індії та Китаю: світоглядні та естетичні особливості. Культурний розвиток України після затвердження державної незалежності

2011-08-27

Запровадження та поширення писемності на Русі. Перші літописи. Освіта та зародки наукових знань. Визначні пам’ятки давньоруської літератури

2011-08-27

Філософський методологічний підхід - розкриття креативно-діяльнісної сутності культури. Генезис поняття культури. Багатоаспектність тлумачень і спроб визначення культури

2011-08-28

Поняття світової та національної культури. Суть і характерні особливості регіонального підходу до типології світової культури. Культура і сучасна цивілізація

2011-08-28

Загальна характеристика схоластики. Специфіка середньовічної схоластики. Схоластика і «християнське завоювання світу». Фома Аквінський – систематизатор середньовічної схоластики

2011-08-28

Міфи – основа та джерела античної культури. Скульптура та архітектура стародавньої Греції. Антична грецька культура як феномен

2011-08-28

Возрождение как переворот традиций. Проблема периодизации и национального характера Возрождения

2011-08-28

Імпресіонізм - напрям у культурі, зокрема у малярстві та музиці, який виник в 1860-х і остаточно сформувався у другій половині 19 століття у Франції і основним завданням вважав ушляхетнене, витончене відтворення особистісних вражень та спостережень, мінливих миттєвих відчуттів та переживань

2011-08-28

Культура Стародавньої Палестини та її вплив на культурні традиції Європи та всього людства. Походження та розвиток культури за А.Тойнбі. Циклічна концепція. Ренесансний ідеал у творчості майстрів Відродження. Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело

2011-08-29

Античність - Середньовіччя - Відродження - Просвітництво: історико-культурна спадковість. Художні стилі і напрямки в мистецтві XX століття. Дайте визначення понять, пов'язаних з теорією культури: цивілізація, субкультура, контркультура, культурна спадщина

2011-08-29

Деякі проблеми та особливості етногенезу українського народу. Українська мова як інструмент реанімації національної свідомості. Оцінка сучасного стану реалізації статусу української мови як державної

2011-08-29

Організаційна культура управлінської ланки підприємства. Запропонуйте принципи ділової етики, поясніть їх суть і роль у формуванні іміджу організації. Культура умов праці та її безпеки

2011-08-31

Основні етапи розвитку мистецтва стародавнього Китаю. Періодизація етапів розвитку культури Стародавнього Китаю. Розвиток науки стародавнього Китаю. Голковколювання та припікання в китайській медицині

2011-09-05

Основи формування корпоративних стратегій. Фірмові стандарти як частина корпоративної культури. Компоненти корпоративної культури. Стадії розвитку корпоративної культури

2011-09-05

Заслуга готичної архітектури взагалі складається не стільки в створенні нового типу собору, скільки в розробці нового репертуару форм, що стимулював розвиток образотворчого мистецтва в цілому, що обогатили мову архітектури й придали їй нову глибину

2011-09-05

Древня Греція - колиска європейської культури й мистецтв. При погляді на художні шедеври тієї далекої епохи крізь століття ми чуємо урочисту музику краси й величі людини творця, що вподібнив себе олімпійським богам

2011-09-05

Вершинними досягненнями національної архітектури цього етапу стали хрещаті церкви, які відомі в кількох планово-просторових варіантах: п'яти- й дев'ятидільні, з квадратними й гранчастими компартиментами, з центральним об'ємом, ширшим за бічні, або зі всіма рівно-широкими компартиментами

2011-09-05

Життєвий шлях Рафаеля. Творчість та полотна Рафаеля

2011-09-05

Основні види та функції мистецтва. Особливості соціальної функції мистецтва

2011-09-05

Еволюціоністські теорії культур. Поняття "культура" в еволюціоністів і історичних етнологів. Особливості еволюціоністського підходу до культурно-історичного процессу

2011-09-05

Натуралісти й філософи XVIII — початку XIX ст. про місце людини у природі. Расознавчі студії XVIII — першої половини XIX століття

2011-09-06

Концепція розвитку. Назвати відомі виставкові заходи. Охарактеризувати будь-яку виставку

2011-09-06

Мистецтво доісторичної людини. Співвідношення “обдарованість”,  “талант”, ”геніальність”

2011-09-06

Теоретико-методологічні аспекти давніх міфів та міфології. Загальна проблематика міфу. Дослідження впливу міфів на соціально-культурну діяльність

2011-09-06

Аналіз його творів. Рембрандт залишив нам численні картини на біблійні й міфологічні сюжети, портрети, натюрморти, пейзажі й офорти. Портретна творчість Рембрандта величезна, він створив велику кількість чудових портретів своїх сучасників, близьких і друзів. Багато писав і малював Рембрандт і самого себе

2011-09-07

Прогрес культури та її гуманістичних засад. Розвиток значення культури та культурного прогресу

2011-09-07

Структурна антропологія К.Леві-Строса. Визначальні риси гуманітарного структуралізму за роботою Ж.Дельоза „За якими критеріями розпізнають структуралізм?"

2011-09-08

Поняття та розуміння культури. Антикультура та її носії

2011-09-08

Культурне життя людини первісної доби. Світоглядні та художньо-естетичні особливості культури Месопотамії та Єгипту

2011-09-10

Організація бізнесу у сфері відпочинку і туризму в Україні. Бізнес в соціально-культурній сфері

2011-09-12

Сутність і зміст культурної динаміки. Характерні риси елементів, форм та видів культури

2011-09-13

Культурно-дозвільна активність і матеріальна диференціація населення України. Теоретико-методологічні аспекти дозвіллєвої культури

2011-09-13

Основні жанри музики та їх вплив на людину. Вплив музики на мозок дитини

2011-09-17

Соціально-філософські ідеї дослідження правової культури. Філософсько-правові проблеми правової культури

2011-09-22

Фольклористична робота К.Квітки. Передумови становлення музично-історичних поглядів Климента Квітки

2011-09-22

Регіональні відмінності політичної культури в Україні. Поняття та основні функції політичної культури

2011-09-23

Школа М.Ростроповича та його вклад в світову музичну культуру. Диригентська діяльність М.Ростроповича

2011-09-27

Сучасний розвиток культури мислення в логіці. Розвиток логіки та культури мислення

2011-10-07

Соціально-побутові казки, анекдоти та небилиці. Культово-анімістичні (міфологічні) казки. Звіриний епос. Художньо-стильові особливості казкового епосу

2011-10-08

Культурна ситуація в роки другої світової війни. Українська культура періоду ІІ світової війни

2011-10-11

Теоретико-методологічні аспекти оформлення книги. Оформлення літературних видань кінця XVI — середини XVII ст. Основні деталі книги як виду поліграфічної продукції

2011-10-12

Поняття ,,прогресу" та „відсталості" у культурі. Основні напрями стилі та жанри західноєвропейської культури XX ст. Класична українська культура. Українське бароко. Гуманізм - ціннісна основа культури Відродження  

2011-10-12

Дисидентський рух і культура. Феномен «відлиги» в українській культурі. Українське «Розстріляне Відродження»

2011-10-12

Сучасний рівень культури. Тенденції розвитку сучасної української культури. Основні групи небезпек в культурній та духовній сфері

2011-10-12

В сучасну епоху проблема сенсу життя набуває особливої гостроти. В умовах, коли відбувається глобальна переоцінка усіх цінностей та ломка традицій, дедалі більш виразніше виявляється хиткість

2011-10-12

Культура неможлива без традицій. У перекладі з латині культура - це "оброблення, вирощування, утворення". Колись у нас так і було: обробляли й зрощували людину. Увесь світ віддавав належне нашій системі утворення, нашим палацам культури, театрам і музеям і школам мистецтв

2011-10-12

Культура: суть та структура. Людинотворча суть культури

2011-10-19

Феномен трипільської культури в давній історії України. Традиції та культура Трипілля – Кукутені. Трипільська цивілізації, її основні віхи та характеристика

2011-10-19

Чарівний світ фантазій Г.Уеллса. Герберт Уеллс як майстер наукової фантастики. Характерні риси творчості Г.Уеллса. Біографічні дані Г.Уеллса

2011-10-20

Йозеф Гайдн – представник віденської класичної школи. Творчість Л.Бетховена та його роль та місце у віденському класицизмі. Моцарт як представник Віденського класицизму

2011-10-27

Поняття історико-культурного заповідника. Класифікація історико-культурних заповідників. Історико-культурні заповідні території (місця). Удосконалення правової бази пам'яткоохоронної справи. Історико-культурні заповідники в сучасній Україні

2011-11-13

Китайська цивілізація як одна з найдавніших. Релігійні течії. Своєрідність китайської культури. Якщо живопис у Китаї — цільний вид мистецтва, в якому вірші та каліграфія складають невід'ємну частину творів живопису, відтворюючи гармонію й таїнство світобудови у всіх його виявах, то поезія вважається квінт, есенцією мистецтва

2011-11-13

Микола Гоголь: незбагненна душа. М.Гоголь в українському культурному процесі. Образ України у творчості Миколи Гоголя. Українська стихія у творчості М.Гоголя. Біографічні дані М.Гоголя

2011-11-13

Соціально-побутові казки, анекдоти та небилиці. Культово-анімістичні (міфологічні) казки. Звіриний епос. Художньо-стильові особливості казкового епосу

2011-11-14

Культурна ситуація в роки другої світової війни. Образотворче мистецтво. Театральне мистецтво. Музика періоду Другої світової війни. Українська культура періоду ІІ світової війни

2011-11-16

Основні деталі книги як виду поліграфічної продукції. Оформлення літературних видань кінця XVI — середини XVII ст. Історія оформлення літературних видань на Україні. Книжковий декор та художнє оформлення книги. Специфіка орнаментального мистецтва

2011-11-16

Поняття ,,прогресу" та „відсталості" у культурі. Основні напрями стилі та жанри західноєвропейської культури XX ст. Класична українська культура. Українське бароко. Загальна характеристика культури Давнього Єгипту. Візантія в історії світової культури

2011-11-16

Дисидентський рух і культура. Феномен «відлиги» в українській культурі. Українське «Розстріляне Відродження».Термін "розстріляне Відродження" вперше запропонував діаспорний літературознавець Юрій Лавриненко, вживши його як назву збірника найкращих текстів поезії та прози 20-30-х роках

2011-11-16

Сучасний рівень культури. Тенденції розвитку сучасної української культури. Основні групи небезпек в культурній та духовній сфері. В сучасних умовах розвитку українського суспільства, за наявності економічної та політичної кризи в державі, з відчутним впливом процесів глобалізації та євроінтеграції, актуалізується проблема збереження духовно-релігійної, культурної та громадянської самоідентифікації українського народу

2011-11-16

Сенс життя завжди повинен бути більшим за мету. Інакше людина при досягненні проміжної мети опиниться в ситуації втрати сенсу життя, що завжди переживається як життєва драма

2011-11-16

Для нового сучасного витка розвитку народного мистецтва необхідні відповідні суспільно-економічні передумови. Сучасний етногенез української нації неможливий без глибинного використання правічних традицій народної культури, яка зберігалася і дійшла до нас у багатьох її видах та жанрах

2011-11-16

Культура: суть та структура. Людинотворча суть культури. Таким чином, суть культури визначається як певна метафізична ідея. Культура являє собою цілісну динамічну систему, яка є внутрішнім змістом розвитку людства. Культура проявляється в творчій діяльності людини, яка, створюючи цінності, задовольняє свої потреби і тим самим стверджує себе в природному й соціальному середовищі

2011-11-19

Чарівний світ фантазій Г. Уеллса. Герберт Уеллс як майстер наукової фантастики. Особливості наукової фантастики Г. Уеллса. Характерні риси творчості Г. Уеллса. Постать Г. Уеллса в зарубіжній літературі

2011-11-19

Культурна спадщина Марка Катона. Джерела трактату «Землеробство» М.Катона.  Аспекти створення "De agrі cultura" Марка Порція Катона Старшого. Життєвий шлях Катона та загальна характеристика його творів

2011-11-19

Йозеф Гайдн – представник віденської класичної школи. Творчість Л.Бетховена та його роль та місце у віденському класицизмі. Моцарт як представник Віденського класицизму. Найхарактерніші риси цього періоду — прозорість і ясність, чітке членування музичної тканини на відносно короткі побудови, превалювання гомофонії (на відміну від барокової поліфонї)

2011-11-20

Розробіть анкету для проведення соціологічного дослідження про стан організаційної культури на підприємстві. Соціальне партнерство та його практичне втілення. Сучасні принципи організаційної культури та методи її дослідження

2011-11-20

Історико-культурні заповідники в сучасній Україні. Діяльність історико-культурних заповідників. Класифікація історико-культурних заповідників. Теоретико-методологічні аспекти поняття історико-культурних заповідників

2011-11-20

Організаційна культура державної служби й імідж державних службовців міністерства культури. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника-державного службовця. Питання іміджу в державному управлінні

2011-11-26

Життєві цінності населення України. Культурна трансформація українського суспільства. Трансформація соціальної структури українського суспільства. Соціальна структура суспільства: основні види та елементи

2011-12-04

Культурологія знання, їх специфіка. Предмет, принципи, функції та методи культурології. Сутність культури, її структура сутність та характерні ознаки

2011-12-04

Архітектура та музика Бароко. Архітектура та образотворче мистецтво XVII – XVIII ст. Наукова революція ХVII – XVIII ст. раціоналізм та емпіризм. Предметом мистецтва класицизму проголошувалося лише прекрасне і піднесене

2011-12-07

Основні проблеми творчості у філософії. Проблема творчості в історії розвитку філософської думки. Основні суб’єкти творчості

2011-12-07

Основні перспективи та наслідки впливу масової культури на свідомість. Масова культура — феномен постіндустріального суспільства. Людинотворча суть культури, вплив масової культури

2011-12-07

Використання можливостей Internet при комплектуванні фондів Донецької дитячої бібліотеки. Специфіка і джерела комплектування дитячої бібліотеки та критерії відбору документів. Особливості формування фонду бібліотеки у сучасних соціально-економічних умовах

2011-12-07

Психологічна культура юриста. Роль релігійних норм у соціалізації юриста. Існують певні перешкоди для вияву психологічної культури на рівні емпатії. Спеціальна література фіксує різні джерела таких перешкод

2011-12-08

Сучасний стан соціально-культурних проблем сільської молоді. Пропозиції вирішення соціально-культурних проблем сільської молоді в Полтавській області на перспективу. Шляхи покращення життя дітей та підлітків, які проживають у сільській місцевості

2011-12-13

Розробка уроків образотворчого мистецтва з живопису. 2 клас.Вид тематичного малювання на теми пейзажної лірики.Традиції пейзажного живопису.Історія пейзажного живопису

2011-12-18

Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права й свободи інших людей.Метою Концепції гуманітарного розвитку є визначення принципів та пріоритетів, обґрунтування соціально-економічних та соціокультурних засад гуманітарного розвитку

2011-12-18

Вплив роману на розвиток утопії у світовій літературі.Історія створення, філософські та літературні джерела роману Т. Кампанелли "Місто Сонця". Визначення утопії, її розвиток від античних часів до XVII століття

2011-12-19

Практична частина. Розробка соціального проекту в соціально – культурній сфері.Теоретичні аспекти дослідження культурного життя суспільства і культурного спілкування.Культурне життя суспільства

2011-12-24

Життя і творчість Мікеланджело. Український живопис 19 століття. Не менш значимою роботою молодого Мікеланджело стало гігантське (4.34 м) мармурове зображення Давида (( Академія, Флоренція), виконане між 1501 і 1504, після повернення у Флоренцію

2011-12-24

Педагогічна, літературна, наукова та громадська діяльність Бориса Грінченка.Шахтарська тематика в творчості Бориса Грінченка.Борис Грінченко - безкомпромісний лицар національної ідеї

2011-12-25

Культура стародавньої Індії.Культура стародавнього Китаю.Культура стародавнього Єгипту.Шумеро-вавілонська культура

2011-12-25

Жан Бодрийяр - культуролог и философ-постмодернист.Мир Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли.Теории влияния массовой коммуникации на общество. Проблема влияния массовой коммуникации на жизнь человека

2011-12-28

Роль засобів масової інформації по активізації культурного життя. Оптимізація шляхів активного включення населення в культурне життя суспільства. Проблеми організації культурного життя в сучасному українському суспільстві.Культурне життя, як суспільний феномен

2011-12-28

Філософсько-естетичні уроки «Одіссеї».Історизм і міфи Гомерового епосу.Життя і творчість Гомера: дискусії в гомерознавстві.Грецька поезія, найдавніша в Європі, ще в далекій від нашого часу глибині віків дала людству дві героїчні епопеїнеперевершеної краси і величі

2011-12-29

Живопис, скульптура та архітектура.Писемність, освіта, наука та література.Релігійно-міфологічний світогляд.Періодизація культури Єгипту

2011-12-29

Культура як позагенетичний механізм соціальної пам`яті народу.Українські вербальні символи в контексті національно-культурної самоідентифікації.Мова як символічний код національно-культурної самоідентифікації

2014-01-03

Мистецькі здобутки.Освіта та література Київської Русі.Запровадження християнства та його вплив на розвиток культури Київської Русі

2014-03-09

Характеристика Туреччини, її історія та звичаї.Загальна характеристика Ірану.Культура і цивілізація Ірану та Туреччини з давніх часів і до наших днів вважаються одними з важливих і блискучих культур світу

2014-03-10

Становлення гуманізму та постать особистості у гуманістів Україні.Проблема особистості у творчості гуманістів Відродження.Ідеї гуманізму - духовна основа розквіту мистецтва епохи

2014-03-10

Оцінка політичних поглядів Т. Шевченка. Роль Т.Г.Шевченка в Кирило-Мефодіївському товаристві.Місце Т.Шевченка в історії України.Тарас Григорович Шевченко – біографічні дані

2014-03-10

Розвиток національно-культурних процесів в Україні.Національна ідея і розвиток культури: проблеми взаємозв’язку.Основні тенденції розвитку культури

2014-03-10

Українська архітектура у ХVІІ ст.Розвиток архітектурного мистецтва у ХІV- ХVІ ст.Вплив європейських стилів — готики й ренесансу — на зодчество України мав опосередкований характер

2014-03-11

Перспективи розвитку культурного сектора в Україні.Ключові проблеми культурного сектора в Україні.На міжнародному рівні культура України практично відсутня – в інформаційному плані чи у вигляді товарів і послуг

2014-03-11

Основи програмування та організації дослідження.Методологічний етап програмування, основні елементи (коротко про кожний). Поняття "культури" та її роль в соціології. Елементи (складові частини) культури

2014-03-20

Розвиток візантійської освіти, науки та мистецтва.Духовно-культурна спадщина Візантійської імперії

2014-03-20

Живопис Західної України ХІХ століття. Реалізм в українському живописі ХІХ ст. Видатні представники українського живопису ХІХ століття

2014-03-30

Життєвий шлях Г.Сковороди. Політична філософія Г.Сковороди

2014-04-13

Давньогрецька література (Гомер, Есхіп, Софокл, Евріпід, Аристофан). Місце античності в історії світової культури

2014-04-13

Готичний стиль і схоластика.Романська культура: літургія та карнавал

2014-04-13

Історичні передумови виникнення української культури.Особливості дохристиянської культури.Писемність, усна народна творчість. Слов’янська міфологія

2014-04-13

Особливості розвитку української літератури кінця XVI — початку XVII ст.Створення нових навчальних закладів. Острозька академія.Розвиток братських шкіл

2014-04-14

Розвиток української літератури XVII-XVIII ст.Музичне життя в Україні доби бароко.Стиль бароко в образотворчому мистецтві.Архітектура України в епоху бароко.Театральне життя в епоху бароко

2014-04-14

Загальна характеристика музичного мистецтва України XIX ст. С. Гулак-Артемовський.Українські композитори. М.Лисенко, Ю.Зарембський, М.Аркас

2014-04-14

Розвиток українського національного образотворчого мистецтва.Архітектура України в ХІХ ст.Розвиток театрального мистецтва

2014-04-14

Особливості Вавилонської культури.Досягнення Шумерсько-аккадської культури.Значення культури Стародавнього Сходу для людської цивілізації

2014-04-14

Наукові досягнення в математиці та астрономії.Мистецтво металістів та теслярів.Мистецтво, архітектура та наука Стародавньої Індії

2014-04-14

Світове значення візантійської культурної спадщини. Усна народна творчість й література. Поема про Василя Дігениса Акріта. Особливості культури Візантії

2014-04-14

Школа-студія МХАТ, її роль та значення.Історія та розвиток Московького художнього академічного театру

2014-04-15

Європейська культура епохи Середньовіччя. Наука та освіта.Особливості духовної культури середньовіччя. Література, архітектура та театр

2014-04-15

Мистецтво як уособлення художності. Цивілізація як продукт і тип культури

2014-04-15

Об’єднання творчих зусиль українців західної та східної діаспори – важлива передумова духовного відродження України.Українська культура в еміграції

2014-04-20

Роль рідної мови в житті людини.Любов до рідної землі

2014-04-20

Особливості японської кухні.Особливості японської гостинності

2014-04-20

Історія розвитку та становлення чайної церемонії.Мистецтво чайної церемонії в Японії.Особливості чайного ритуалу

2014-04-21

Особливості карнавалу у Ріо-де-Жанейро. Історія становлення та розвитку бразильського карнавалу

2014-04-22

Передвесільна обрядовість. Сватання, оглядини, заручини.Дохристиянські та християнські дошлюбні звичаї

2014-04-22

Українська ментальність та її вплив на українську самобутність.Морально-етичні погляди українського народу

2014-04-22

Котляревський як письменник, драматург, перший класик нової української літератури.Роль Г.Квітки-Основ’яненко в театрі та драматургії.Драматургія М.Старицького

2014-04-22

Острожская школа ее роль в культурном процессе Украины. Скульптура древнего Рима

2014-04-25

Стан освіти в України. Роль братських шкіл та їх вплив на розвиток культури XVII ст.Монументальний історизм архітектури Київської Русі. Влив візантизму на становлення власної школи. Храмова символів. Культура як світ втілених цінностей. Ієрархія цінностей

2014-04-25

Цивілізація як етап розвитку культури.Динаміка розвитку культури. Поняття культурно-історичний тип. Культура як світ втілених цінностей. Ієрархія цінностей

2014-04-25

Цивілізація як етап розвитку культури. Техніка, культура та природа людини. Культура і сучасна цивілізація. Співвідношення понять культури та цивілізації

2014-04-25

Особливості розвитку літератури України XVII – XVIIІ ст. Поява нових жанрів. Київська Русь – якісно новий етап розвитку слов’янської культури (шлях від язичництва до християнства)

2014-04-25

Взаємодія культури і природа у сучасному світі. Взаємозв’язок термінів "культура" та "природа"

2014-04-25

В чому полягає феномен “діоніський та аполонійський” початок культури. Діоністський початок європейської культури

2014-04-25

Розвиток української культури. Культурне будівництво в 20-х роках

2014-04-28

Петро Могила як виразник принципів культури та християнства. Митрополит Петро Могила і духовне середовище. Біографічні дані Київського митрополита Петра Могили

2014-04-28

Видатки на культуру і мистецтво з державного та місцевих бюджетів. Фінансування сфери культурних закладів

2014-04-29

Особливості давньогрецького мистецтва.Стиль і художній метод в мистецтві

2014-04-30

Напрями поліпшення організації дозвілля дітей в закладахкультури.Організація дозвіллєвої роботи в клубних закладах.Організація дозвілля дітей в закладах культури

2014-04-30

Образ гейші у культурі Японії. Місце японської жінки у суспільстві та родині. Японська гендерна культура та положення гейші в Японії

2014-04-30

Культурна самобутність суспільства містить у собі дві грані динаміки культурних процесів

2014-05-01

Формування образу М.С.Грушевського в масовій свідомості сучасного українського суспільства. Еволюція поглядів М.Грушевського на українську державу. М. Грушевський та його місце в українській історичній науці

2014-05-01

Середньовічна культура Західної Європи (V—XV ст.). Загальна характеристика культури Середньовіччя

2014-08-03

Петро Могила як виразник принципів культури та християнства.Митрополит Петро Могила і духовне середовище.Біографічні дані Київського митрополита Петра Могили

2014-08-04

Особливості давньогрецького мистецтва.Стиль і художній метод в мистецтві

2014-08-05

Діяльність закладів культури в організації дозвілля дітей. Напрями поліпшення організації дозвілля дітей в закладах культури. Принципи організації вільного часу підростаючого покоління

2014-08-05

Японська гендерна культура та положення гейші в Японії.Місце японської жінки у суспільстві та родині.Образ гейші у культурі Японії

2014-08-07

Належачи до певного суспільства (держави), людина зі своєю появою на світ органічно входить у вироблену його співвітчизниками культуру, стає її користувачем, творцем та носієм.Чим міцніші зв'язки людини з культурою народу, тим більшого можна сподіватися від неї як громадянина, свідомого творця матеріальних і духовних благ, патріота і носія культури

2014-08-09

Формування образу М.С.Грушевського в масовій свідомості сучасного українського суспільства.Михайло Сергійович Грушевський - видатний український державний діяч.Еволюція поглядів М.Грушевського на українську державу

2014-08-09

Середньовічна культура Західної Європи (V—XV ст.).Загальна характеристика культури Середньовіччя

2014-08-11

Що таке імперія Карла Великого.Коли в українських землях запроваджується та скасовується кріпосне право.Яке значення для європейської особистості мала доба Відродження

2014-08-29

І. Кавалерідзе - один із фундаторів українського авангарду в скульптурі та українського історичного фільму.Мистецька спадщина І.Кавалерідзе.Життєвий шлях І.Кавалерідзе

2014-08-29

Виникнення державних союзів східно-слов’янських племен .”Руська земля”.Розселення, заняття та суспільно політичний лад східних слов’ян.Автохтонність українського народу, історичні концепції, що до його формування

2014-08-29

Творчість О.Довженко у поглядах Ч.Чапліна, Барбюса і т.д.Культурологічний контекст під впливом якого формувалась творчість митця.Вплив німецького експрисіонізму (Е.Чеккель) на творчість О.Довженка. Вплив Куліша і Курбаса на його творчість

2014-08-30

Художня культура українського народу: архітектура, образотворче мистецтво, полемічна література, поезія.Суспільно - політичні та історичні обставини розвитку української культури.Острозька академія

2014-09-14

Мистецтво Стародавньої Греції.Давньогрецькі філософи.Періоди та характерні риси культури античної Греції

2015-10-01

вадцатый век продемонстрировал человечеству, что культура как интегрирующее начало общественного развития охватывает не только сферу духовной; но во все большей степени — материального производства. Все качества техногенной цивилизации, чье рождение было отмечено чуть более трехсот лет назад, смогли проявиться в полной мере именно в нашем столетии.

2015-10-09

В XXI веке человечество переживает глобальные изменения в развитии культуры с наличием личностных устоев общества, с потерей культурного наследия своего народа появились негативные тенденции: такие как бродяжничество, пьянство, воровство, наркомания, исчезли такие качества как совесть, честность, порядочность, доброта, взаимопонимание.

2015-10-09

Мы живём в новом веке, ещё не сделано множество великих открытий, которые принёс нам век ушедший - двадцатый. Как бы открывая новую страницу в истории человечества, нам дано узнать больше чем знали наши отцы, деды, прадеды.

2015-10-09

В данное время широкие массы людей восприняли жизнь в новом свете. И наиболее сильно это отразилось на молодежи. Сравнивая молодое поколение 60-70-х можно без труда найти большое различие от сегодняшней молодежи.

2015-10-10

Проблемы культуры речи определяются прежде всего проблемами языка, функционирующего в обществе.

Непременная составляющая национального самосознания человека – чувство гордости за родной язык, который воплощает в себе культурные и исторические традиции народа.

2015-10-15

Человеку – представителю победоносного, разумного и прекрасного рода – спело гимн искусство древности. Человека неудовлетворенного, жаждущего недосягаемой справедливости, раскрыло средневековое искусство. Но образ волевого, интеллектуального человека – творца своей судьбы, творца самого себя – создало только Возрождение.

2015-10-16

Актуальность исследования. В формировании личности ребенка неоценимое значение имеют разнообразные виды художественно-творческой деятельности: рисование, лепка, вырезание из бумаги фигурок и наклеивание их, создание различных конструкций из природных материалов и т.д.

Такие занятия дарят детям радость познания, творчества. Испытав это чувство однажды, малыш будет стремиться в своих рисунках, аппликациях, поделках рассказать о том, что узнал, увидел, пережил.

2015-10-17

Задачами законодательства Российской Федерации о культуре являются: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на культурную деятельность; создание правовых гарантий для свободной культурной деятельности объединений граждан, народов и иных этнических общностей Российской Федерации; определение принципов и правовых норм отношений субъектов культурной деятельности;

2015-10-23

Обозрение истории церковной живописи начнем с общих предварительных замечаний относительно условий происхождения ее в христианском мире и выясним исходную точку для дальнейшего обозрения ее памятников. В самом деле, где исходный пункт и точка зарождения этой отрасли искусства в христианском мире, и с чего началось ее развитие?

2015-10-23

Культуру можно исследовать, основываясь на динамике общественно-исторического развития, когда происходит смена поколений. Каждое поколение осваивает доставшееся ему и продолжает унаследованную деятельность; вместе с тем оно изменяет эту деятельность в силу новых условий.

2015-10-23

Термин «Возрождение» (франц. - Renaissance, итал. – Rinascimen-to), появившийся в XV веке, достаточно условен, так как сводит всё содержание этого исторического явления к возрождению культурного классического наследия. Однако, в период Возрождения начала создаваться новая культура, качественно отличная от античной и от феодальной культуры.

2015-10-23

Развитие культуры в 1920-30-е годы - это сложный процесс создания и совершенствования определенного уровня развития общества и человека, заданный социалистическими типом и формами организации жизни и деятельности людей, а также создаваемых ими материальных и духовных ценностей, достижений и творчества людей и народов, проживающих на территории республики.

2015-10-24

Искусство можно классифицировать по разным основаниям, следуя различным принципам классификации. Рассматривая материальное бытие художественной формы, различают искусство пространственные (живопись, графика, скульптура, декоративное искусство, архитектура), временные (музыка, словесное искусство) и синтетические, пространственно-временные (театр, кино, танец).

2015-10-25

Искусство - это "образ", образ мира и человека, сформировавшийся в сознании художника и выраженный им в слове, звуках, красках, форме. В художественном образе выражается не только действительность, но и мировосприятие эпохи.

2015-11-01

Во все времена истории человечества неповторимая сила красоты природы побуждала браться за перо. С давних пор писатели в своих стихах и в прозаических произведениях воспели эту красоту.

2015-11-05

Термин античность ввели итальянские гуманисты для определения греко-римской культуры, древнейшей из известных в то время. Античная культура ограничена пространством (побережье и острова Эгейского и Ионического морей) и временем (от II тыс. до н.э. до первых веков христианства).

2015-11-05

История культуры — это история возникающих и исчезающих ее феноменов, история народов и их творений, легших в основание современного мира, история зарождения, расцвета и гибели блестящих достижений человеческого бытия.

2015-11-05

Культура - (от лат. cultura - возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание), исторически определённый уровень развития общества и человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях

2015-11-12

Происходящие в современном российском обществе политические, экономические, духовные изменения, вызывающие необходимость переосмысления привычных взглядов и установок, требуют поиска путей оптимизации жизнедеятельности инвалидов в крайне динамичной социальной среде.

2015-12-02

Мы начинаем знакомство с историей мировой культуры, развитие которой рассматривается от возникновения человеческого общества до современности.

2015-12-02

Термин культура – латинского происхождения. Первоначально он означал «возделывание, культивирование почвы», но в дальнейшем получил более общее значение.

2015-12-02

Термин культура первоначально означал «возделывание, культивирование почвы», но в дальнейшем получил более общее значение. Культуру изучают многие науки (археология, этнография, история, эстетика и т.д.), и каждая дает ей свое определение.

2015-12-07

Опасности и угрозы – непременные спутники жизни и деятельности индивидов, обществ, государств, человеческого сообщества на всех этапах его становления и развития.

2015-12-13

Культуру можно исследовать, основываясь на динамике общественно-исторического развития, когда происходит смена поколений. Каждое поколение осваивает доставшееся ему и продолжает унаследованную деятельность;

2015-12-13

Термин «Возрождение» (франц. - Renaissance, итал. – Rinascimen-to), появившийся в XV веке, достаточно условен, так как сводит всё содержание этого исторического явления к возрождению культурного классического наследия.

2015-12-13

Развитие культуры в 1920-30-е годы - это сложный процесс создания и совершенствования определенного уровня развития общества и человека, заданный социалистическими типом и формами организации жизни и деятельности людей, а также создаваемых ими материальных и духовных ценностей, достижений и творчества людей и народов, проживающих на территории республики.

2015-12-13

Искусство можно классифицировать по разным основаниям, следуя различным принципам классификации.

2015-12-13

Искусство - это "образ", образ мира и человека, сформировавшийся в сознании художника и выраженный им в слове, звуках, красках, форме. В художественном образе выражается не только действительность, но и мировосприятие эпохи.