Літературa
2010-12-22

Лінгвокультурні характеристики англійського жарту. Гумористичне спілкування та його ознаки. Англійський гумор як лінгвокультурне явище. Лінгвокультурні ознаки англійського мінімального гумористичного тексту. Гумор у фонетиці. Гумор у словотворенні. Гумор у граматиці. Жарти у правописі. Лакунарність мінімального гумористичного тексту.

2010-12-28

Проблема героя времени в русской литературе. Типы лишних людей в романах Пушкина и Лермонтова. Духовная драма русского европейца Евгения Онегина Печорин - герой своего времени. Cходство и различие образов Онегина и Печорина. "Евгений Онегин" и "Герой нашего времени" - лучшие художественные документы своей эпохи.

2011-03-10

Понад п'ять тисяч праць у різних галузях літератури й науки належать перу видатного діяча. Випущені у світ п'ятдесят томів — лише третина створеного (за радянських часів кількість томів будь-кого не мала перевищувати доробку "вождя світового пролетаріату")

2011-04-27

Ернест Міллер Хемінгуей народився 21 липня 1899 р. в містечку Оук-Парк на середньому Заході США. Він був другим із шести дітей лікаря Кларенса Едмунда Хемінгуея та його дружини Грейс Ернестіні Холл

2011-04-27

В основу написання роману - притчі “Чума” Альбера Камю покладена хроніка “чумного року” в Орані

2011-04-27

Творчество Набокова принято делить на два периода – русскоязычный (до 1940 года) и англоязычный. Набоков восторгает литературных гурманов, эстетов, но по-прежнему если не возмущает, то вызывает приплывы морализаторского поучительства со стороны тех, кто пытается его оценивать по гамбургскому счету

2011-04-27

Первоначально “Евгений Онегин” мыслился автором в виде сатирического противопоставления светского общества и светского героя высокому авторскому идеалу, что и находит свое воплощение в первой главе

2011-04-27

Селянський син із Стопчатова на Івано-Франківщині, лауреат Державної премії УРСР ім. Т.Г.Шевченка, голова Товариства української мови імені Тараса Шевченка, Дмитро Павличко сьогодні репрезентує українську культуру на світовому рівні, уособлюючи духовність свого народу, утверджуючи красу української мови і поетичним, і ораторським мистецтвом

2011-04-27

„Втрачене покоління”, що нерідко сполучало в собі обмеженість розчарування з безмежністю моральної настійливості ,- досить типове породження тієї історичної доби. І – як часто буває з перехідними явищами – „втраченому поколінню” (навіть у найкращих його художніх зразках) властива певна двоїстість , суперечливість світовідчуття

2011-04-27

Початок творчої діяльності Булгакова. Починаючий літератор і прославлений драматург. Актуальність роману Булгакова в наші дні

2011-04-27

Ернест Міллер Хемінгуей народився 21 липня 1899 року в Оук-Пярну, містечку біля Чікаго, в родині лікаря-місіонера. Життєвий та творчий шлях Е.Хемінгуея

2011-04-27

Дитинство і юність Михайла пройшли у Києві, з яким пов'язане становлення митця. Він захоплювався класичною літературою й архітектурою, музикою і драматургією

2011-04-27

Біографія В.Набокова. Твори В.Набокова російською та англійською мовамита їх критика. Набоков як літературознавець

2011-04-27

Родившийся в самом конце прошлого века, 10(22) апреля 1899 года, в Петербурге и скончавшийся 2 июля 1977 года в Монтрё, в Швейцарии, Владимир Владимирович Набоков и по сию пору остается феноменом, неразгаданной загадкой, своего рода таинственным, в обманчиво-миражном мерцании светилом, возможно, даже и неким мнимым солнцем на литературном небосклоне нашего столетия

2011-04-27

Проблема героя времени в русской литературе. "Евгений Онегин" и "Герой нашего времени" - лучшие художественные документы своей эпохи

2011-04-27

Художньо- філософська концепція повісті А.Платонова „Котлован”.  Вощев як внутрішня лірична сила повісті „Котлован”

2011-04-27

Біографія Е.М.Ремарка та формування в творчості антивоєнних настроїв. Відносини до війни, смерті, ворогів у світогляді Е.М.Ремарка та його героїв

2011-04-27

Осенью 1926 года, после выхода первого романа “И восходит солнце” (“Фиеста”), 27-летний Хемингуэй сразу стал знаменитостью

2011-05-22

Композиция и сюжет «Божественной комедии». Мировоззрение поэта в поэме. Анализ поэтики в Божественной комедии. «Божественная комедия» — величавый итог всего поэтического пути Данте

2011-05-22

Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу. Основні положення у системі поглядів В.О.Сухомлинського. Моральне виховання дітей у поглядах В.О.Сухомлинського. Актуалізація ідей В.О.Сухомлинського у підготовці майбутніх вчителів

2011-05-26

Народний характер творчості Шекспіра. Біографія письменника. Походження жанру сонету, його розвиток у європейській літературі. Формування англійського сонету. Суспільна, філософська та естетична проблематика сонетів.

2011-06-17

Життєвий шлях і витоки світогляду блаженного Августина. Постать Августина Аврелія в культурології та філософії. Проблема зла, - як поштовх до філософування Августина Аврелія. Характеристика філософських поглядів Августина Аврелія у його працях

2011-08-15

Загальна характеристика бібліотечної системи України. Основні функції бібліотеки. Шляхи вдосконалення роботи бібліотек щодо інформатизації суспільства

2011-08-24

Літературна та політична діяльність Василя Доманицького. Громадська і публіцистична діяльність. Доманицький В. і кооперативні видавництва Наддніпрянської України. Іван Франко і Василь Доманицький

2011-08-24

Редагування та редакторська діяльність. Об'єкт і предмет редагування. Літературна премія імені Богдана-Ігоря Антонича “Привітання життя”. Україномовні видавництва

2011-08-24

Друковані засоби комунікації посилюють просторові візуальні аспекти сприйняття. Це суттєво відрізняється від цілісного міфологічного сприйняття у попередню культурну епоху “племінної людини”.

2011-08-24

Якісні особливості тексту, психолінгвістичні та соціолінгвістичні норми. Оформлення елементів видання. Оцінне редагування тексту

2011-08-24

Шекспір - драматург епохи Відродження. Шекспір як людина і автор. Трагедія Шекспіра "Гамлет, принц датський". Гамлет” – трагедія доби Відродження. Художні  засоби у драмі „Гамлет” Шекспіра

2011-08-24

Михайло Петрович Драгоманов:  віхи життя. Михайло Драгоманов – публіцист, редактор і політичний письменник. Творча спадщина М. Драгоманова: погляд сучасників

2011-08-26

Теоретико-методологічні аспекти визначення бібліографії. Трактування бібліографії у XX столітті. Термінологічна праця в галузі бібліографознавства. Розвиток видавничої та книготорговельної бібліографії в другій половині ХХ століття

2011-08-27

Книжковий пам’ятник. Рідкісні і цінні книги

2011-08-30

Проповіді пророка Мохамеда та їх записи. Історія писаного Корану. Структура корінного тексту. Особливості літературного стилю Корану. Значення Корану для мусульманського суспільства

2011-09-08

Суспільні функції художньої літератури як мистецтва. Погляди науковців щодо функцій художньої літератури

2011-09-14

Работа редактора над рекламными изданиями.Специфика редактирования телевизионных и радиотекстов.Определение, его виды и признаки. Редактирование определений.Информационное описание и его признаки. Обработка информационных описаний

2011-10-07

Микола Гоголь: незбагненна душа. М.Гоголь в українському культурному процесі. Українська стихія у творчості М.Гоголя

2011-12-14

Л. М. Толстой в процесі створення роману „Анна Кареніна”.Проблема сім’ї і шлюбу: авторська думка і її відбиття в творі.„Родинні гнізда” в контексті роману „Анна Кареніна”.Протиставлення життя дворянської і селянської родин

2011-12-24

Етапи підготовки і проведення публічного виступу.Композиція тексту.Техніка мовлення.Види мовлення

2011-12-26

Вивчення поезії в 11 класі (розробка уроку за новою програмою).Методичні засади вивчення лірики Бориса Олійника у середній школі.Глибокий інтеліктуалізм філософського осмислення загальнолюдських проблем у віршах "Стою на землі", "Хлібові", "Говорили-балакали дві верби за селом"

2011-12-28

Людина та її доля в творчості Ганни Ахматової.Ганна Ахматова: доля і поезія.Тема людини та її долі у творчості поетів.Проблема людини в філософії

2011-12-28

Письменники та діячі Розстріляного Відродження.Розстріляне Відродження у контексті епохи.Раніше на уроках української літератури не вивчали життя і творчість письменників, які підіймали у своїй творчості ідею національного визволення України

0000-00-00

Восприятие писателями города Петербурга с основания до начала ХІХ века.Образ Петербурга в литературе XIX века.Восприятие Петербурга в новейшее время.Литераторы о Петербурге в начале ХХ века

2014-03-10

Література епохи Відродження. Література України першої половини 19 століття. Провідне місце у становленні нової української літератури належить творчості І.П.Котляревського

2014-03-11

Класифікація бібліографії за ознакою її суспільного призначення: другій підхід.Класифікація бібліографії за ознакою її суспільного призначення: перший підхід.Дискусійність проблеми класифікації бібліографії

2014-04-13

Фольклор періоду Запорізької Січі. Література періоду Запорізької Січі

2014-04-14

Поеми “Махабхарата”, “Рамаяна”.Видатні письменники країни Калідаса, Шудрака.На ниві релігійних пошуків світ побачили літературні обробки релігійних зібрань, так звані пурани

2014-04-28

Прогресивні методи поповнення бібліотечних фондів.Характеристика фондів та джерел поповнення Державної науково-педагогічна бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Теоретико-метологічні проблеми поповнення бібліотечних фондів

2014-04-28

Інтернет-ресурси як джерело формування бібліотечних фондів. Використання зарубіжного досвіду щодо комплектування бібліотечних фондів Інтернет-ресурсами. Шляхи вдосконалення та подальшого розвитку використання Інтернет у формуванні фондів бібліотек

2014-04-28

Творчість І.Котляревського та нова парадигма української літературної мови. "Енеїда" І.Котляревського та її значення в літературі.Життєвий шлях І.Котляревського

2014-04-30

Загальна методика створення бібліографічних описів електронних документів.Спеціальна методика складання бібліографічних описів електронних документів.Проблема термінів при складанні бібліографічного опису електронних документів

2014-05-01

Управління асортиментною політикою на основі стратегій зростання та життєвого циклу видавничої продукції.Аналіз основних тенденцій розвитку торгівлі книгою в Україні та дослідження зарубіжного досвіду

2014-08-03

Прогресивні методи поповнення бібліотечних фондів.Характеристика фондів та джерел поповнення Державної науково-педагогічна бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Теоретико-метологічні проблеми поповнення бібліотечних фондів

2014-08-03

Інтернет-ресурси як джерело формування бібліотечних фондів.Інноваційні методи поповнення та формування фондів бібліотек електронними та Інтернет-ресурсами.Шляхи вдосконалення та подальшого розвитку використання Інтернет у формуванні фондів бібліотек

2014-08-03

«Енеїда» І.Котляревського та її значення в літературі.Творчість І.Котляревського та нова парадигма української літературної мови.Життєвий шлях І.Котляревського

2015-08-21

Актуальность темы.В связи с недостаточной изученностью темы патриотизма в произведении Н.В.Гоголя «Тарас Бульба», исследование видится очень актуальным в настоящее время. Многие российские работники науки пытались анализировать само произведение «Тарас Бульба» с точки зрения патриотизма главного героя, иные произведения писателя подобной направленности («Миргород», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Черевички»). Однако структурного анализа патриотизма героев повести «Тарас Бульба» не проводилось. Мы, пытаясь заполнить данный пробел в научных исследованиях литературного характера, попытается это сделать в нашей дипломной работе.

2015-10-01

Жизненные путигениев всегда трудны. Творчески одаренные люди пытаются понять, осмыслить свою жизнь, жизнь окружающих их людей, весь мир.

Они чаще, чем другие, задумываются над смыслом бытия, над жизнью и смертью и глубже проникают в вопросы философии.

2015-10-06

Государственность в Древней Греции возникает в начале Iтысячелетия до н.э. в форме самостоятельных и независимых полисов – отдельных городов-государств, включавших наряду с городской территорией также и прилегающие сельские поселения.

2015-11-05

ПЛАГИАТ (от лат . plagio - похищаю), умышленное присвоение авторства на чужое произведение литературы, науки, искусства, изобретение или рационализаторское предложение (полностью или частично).

2015-11-28

Во все времена истории человечества неповторимая сила красоты природы побуждала браться за перо. С давних пор писатели в своих стихах и в прозаических произведениях воспели эту красоту.

2015-12-07

В песнях В.Высоцкого и Б.Окуджавы, Ю.Визбора и А.Городницкого, А.Галича и А.Дольского, Ю.Кима и Е.Клячкина разными художественными путями выразились ментальный склад современника, кардинальные исторические сдвиги и катаклизмы срединных десятилетий века и современности.