Українська мова
2010-11-14

У дисертації здійснено комплексний аналіз лексичних інновацій (понад 1300 одиниць), зафіксованих у поезії Василя Барки. Проаналізовано семантичні особливості новотворів різних частиномовних класів. Виокремлено найчисленніші тематичні групи інновацій. Досліджено ключові поняття та слова-символи у поетичній картині світу В.Барки. У роботі визначено прагматичний потенціал новотворів, його вплив на створення і розуміння значення інновацій. Висвітлено номінативну, стилістичну, експресивну та текстотвірні функції новотворів. Проаналізовано головні здобутки української письменницької лексикографії ХХ – ХХІ ст., детально описано засади створення словника новотворів і представлено фрагменти різножанрових словників інновацій В.Барки.

2011-02-27

Роки незалежності виявились для української мови і культури жорстокою перевіркою на життєздатність. Помаранчева революція стала апофеозом цього процесу, вона, власне, засвідчила, що український етнос уже давно сформовано; нарешті з’явилася та критична маса, з якої може викристалізуватись українська культура, але вже не на уламках пострадянського архіпелагу із залишками старого радянського мислення, а з якісно новим усвідомленням себе у світі

2011-03-11

Українська мова – національне надбання українського суспільства, вона повинна охоронятися та підтримуватися державою. Статус і становлення української літературної мови і сучасний етап розвитку. Літературна мова становить культурне надбання нації, виступає важливим чинником єдності національного мовного простору