Всесвітня історія
2010-12-24

Які скіфські племена вирізняв давньогрецький історик Геродот? Чому і які виникли германські племена на території України? Гуни: життя та заняття.

2010-12-28

Тріумвірат Цезаря, його політична діяльність. Значення політики Цезаря для Стародавнього Риму

2011-02-27

Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції. Етапи становлення і розвитку політичних та правових вчень в античній Греції. Значення давньогрецької політичної та правової думки

2011-02-28

Після завершення промислового перевороту  розвинуті країни світу вступають в добу індустріалізації. Вона характеризується структурними змінами в господарстві окремих країн. На основі науково-технічних і технологічних винаходів виникоють нові галузі виробництва, модернизуються старі

2011-02-28

Лівонська війна стала "справою всього життя" Івана ІV (І.І.Смирнов), а К.Маркс зауважував, що її метою "було дати Росії вихід до Балтійського моря і відкрити шляхи повідомлення з Європою".Безпосереднім же приводом до початку Лівонської війни послужило питання про "юрьевской данини" (Юр'єв, згодом названий Дерпт (Тарту), заснував ще Ярослав Мудрий )

2011-03-01

Індія являє собою величезний і дуже перспективний ринок для світових експортерів. Нинішній потенціал індійської економіки дозволяє розвивати взаємовигідне співробітництво в різних формах

2011-03-01

Болонський процес - це процес розпізнавання однієї освітньої системи іншою на Європейському просторі. Якщо майбутнє України пов'язане з Європою, то не можна надалі стверджувати, що Болонський процес має для нас лише просвітнє та пізнавальне значення. Надання високої оцінки національній системі освіти не має заспокоювати нас і стримувати глибинне її реформування

2011-03-01

Перша світова війна 1914 — 1918, імперіалістична війна між двома коаліціями капіталістичних держав за переділ уже поділеного світу, переділ колоній, сфер впливу і додатка капіталу, поневолення ін. народів

2011-03-04

   За змістом своїм німецький ЦК став одним із зразкових буржуазних кодексів. Він охоплює всі основні буржуазні інститути, властиві буржуазному праву.

2011-03-04

Касти – це замкнені соціальні або етнічні групи, характерні для всіх давньосхідних суспільств, вільне населення яких не було однорідним , а мали різні комплекси прав та обов”язків. Найяскравішими прикладами давньосхідних каст є касти в Індії. Касти у Давній Індії виникли з варн, об”єднавши представників певних професій, станів, етнічні меншини

2011-03-04

Джузеппе Гарібальді - знаменитий італійський патріот, по походженню генуезець, народився 4 липня 1807 року в Ніцці, у родині моряка

2011-03-04

Колоніальна політика європейських країн,  зокрема і Німеччини, істотно відрізнялась від методів колоніального панування др. пол. 17-18 ст

2011-03-04

  В XVIIIст. закладаються основи колоніальної системи капіталізму. Колоніальна проблема в цей період стає важливим аспектом міжнародних відносин. Проти „старих” колоніальних держав Іспанії І Португалії виступають „молоді” капіталістичні хижаки Голландія і Англія, в торгово-колоніальне суперництво активно включається Франція

2011-03-04

Ця тема має важливе наукове методологічне значення, отримуючи як основне завдання описання, вивчення та пояснення проведення внутрішньої політики у Франції

2011-03-04

Перший канцлер Німецької імперії князь Отто фон Бісмарк до початку 90- х років зумів знаходити засоби, щоб нав’язати свою волю прусському ландтагу і імперському рейхстагу, особливо коли мова йшла про заходи про посилення мілітаризму і про питання зовнішньої політики і дипломатії

2011-03-04

Соломон (означає – «мирний»), був десятим сином Давида і народився від Вірсавії, в 1033 р. до Р.Х. (1Пар.3:5). Ім'я дали йому батьки, відповідно до пророцтва Нафана, на повернення до них милості Божоїі в відзначення мирного царювання

2011-03-06

Антропологічну історію давніх та сучасних етносів можна порівняти з генним потоком через століття, куди час від часу вливались окремі струмочки, струмки, а той ріки

2011-03-09

В Європі XVI ст.  відбувалося прискорене зростання загального рівня цін, відоме в економічній історії як революція цін, унаслідок якої середній рівень цін за період 1500-1600рр. зріс приблизно в 3-5 разів

2011-03-12

Роль "плана Маршалла" и реформ Л.Эрхарда в возрождении германской экономики. Исходное состояние народного хозяйства Западной Германии было плачевным. Итоги второй мировой войны для экономики Западной Германии

2011-04-10

Соціально-економічна і адміністративна політика консульського режиму. Диктатура Наполеона як задоволення потреб французької буржуазії. Саме тоді були закладені основи сучасної буржуазної країни

2011-05-09

Зміни у суспільному житті Риму напередоднівстановлення республіки. Зміни у суспільному житті напередодні та у період імперії

2011-05-11

Спроби децентралізації радянської системи. Економічні зміни. Лібералізація культурного життя. Рух шістдесятників. Одним з найрадикальніших заходів була спроба частково децентралізувати керівництво економікою. Від центральних відомств місцевим радам народного господарства (раднаргоспам) було передано право планування й розпорядження місцевими ресурсами

2011-05-21

Англо – американські конференції в Касабланці, Вашингтоні та Квебеку. Висадка союзницьких військ в Італії. Московська і Тегеранська конференції  держав антигітлерівської коаліції. Конференція в Думбартон – Оксі й вироблення  Статуту ООН

2011-05-21

Перший (чеський) період війни 1618-1624 pp. Другий (датський) період війни 1625-1629 pp. Третій (шведський) період війни 1630-1635 pp. Четвертий (франко-шведський) період 1635-1648 pp

2011-05-23

Різноманітність форм буржуазних революцій. Згідно з теорією природного права, держава і право створені не Богом, а суспільним договором людей відповідно до законів людського розуму. Вимоги людського розуму випливають з природи людей і складають приписи "природного права", якому має відповідати "позитивне право", тобто закони, встановлені державою

2011-05-23

Причини та періодизація географічних відкриттів. Наслідки Великих географічних відкриттів. Значним стимулом до географічних відкриттів було золото як матеріалізація багатства. Відчувалася нестача грошей у товарному обігу. Видобуток коштовних металів був обмежений, значна їх частина йшла на прикраси

2011-05-26

Основні напрямки зовнішньо - політичного курсу Президента США Б. Клінтона. Роль США в  урегулюванні конфлікту в Косові. Головні риси зовнішньої політики Президента США Д. Буша молодшого. учасний стан та перспективи співробітництва України та США.

2011-05-31

Передумови абсолютизму. Особливості абсолютизму у Франції. Абсолютизм - форма держави в деяких країнах Західної Європи й Сходу в 16-18 ст., у якому монарх має необмежену верховну владу

2011-06-04

Політичний лад Нідерландів. Зміни в соціальній структурі. Боротьба проти режиму Альби. Повстання на півночі. “Гентське умиротворення”. Боротьба в південних провінціях. Дворянський заколот. Арраська і Утрехтська унії. Утворення республіки з‘єднаних провінцій

2011-06-05

Історія створення та розвиток Європейського Союзу. Організаційна будова та структура Євросоюзу. Європейська система центральних банків

2011-06-09

Судова реформа 1864 року. Дві системи судових установ. Судова контрреформа 80-х років. Судова реформа 1864 р. проголошувала демократичні принципи: виборність мирових суддів і присяжних засідателів, незалежність і незмінність суддів

2011-06-09

Боротьба прогресивних і реакційних сил в Італії в 1945-1948 рр.  Соціально-економічний і політичний розвиток Італії в 80-90-х роках. Зовнішня політика

2011-06-09

Конституція 25 квітня 1848 р. Нормативно-правові акти 1848-1849 рр. Проект Кремержської Конституції 1849 р. Процес розбудови конституційно-парламентського ладу Австро-Угорської імперії у 60-80-ті роки ХІХ ст. Імператорські постанови 1860-1861 рр. та їх роль у відродженні конституційного життя. Державні закони 21 грудня 1867 р. та їх значення у становленні конституційно-парламентського ладу

2011-06-09

Краткая биография Джузеппе Гарибальди. Военно-политическая деятельность

2011-08-15

Плани війни і стратегічне розгортання. Головні причини розв’язання Першої Світової війни

2011-08-15

Революція 1905-1907 pp. у Росії та її наслідки. Піднесення національно-визвольного руху в Польщі та Фінляндії. Революція 1911—1913 pp. у Китаї. Особливості національно-визвольного руху в Африці

2011-08-24

Зовнішньополітичне становище Англії напередодні Другої Світової війни. Політичний курс Франції. Англо-франко-радянські переговори у Москві 1939 р. Пакт Рібентропа - Молотова та його наслідки

2011-08-25

Виникнення і розвиток феодальних відносин у Західній Європі. Процес становлення та розвитку феодальних міст. Середньовічне місто, його основні риси. Розвиток ремесла і торгівлі

2011-08-26

Міжнародні відносини та перші невдачі колективної безпеки 1923 – 1933 рр. Встановлення фашистської диктатури в Італії. Встановлення нацистської диктатури у Німеччині

2011-08-26

Політичний лад Нідерландів. Зміни в соціальній структурі. Причини буржуазної революції в Нідерландах

2011-08-26

Розвиток подій напередодні війни. Причини розв’язання Тридцятилітньої війни. Початок та розвиток воєнних подій

2011-08-26

Світові цивілізації в історичній динаміці. Класифікація світових цивілізацій

2011-08-26

Цивілізація майя та ацтеків та їх релігійні вірування. Характеристика жертвоприносин ацтеків та майя. Обрядовий канібалізм

2011-08-26

Передумови проголошення Маніфесту 17 жовтня 1905 р. Сутність та головні риси Маніфесту. Наслідки проголошення Маніфесту та його історичне значення

2011-08-26

Окупаційний режим в Греції в час Другої світової війни. Грецький національний рух опору в 1941-1944 рр

2011-08-27

Виникнення римської рабовласницької держави та основні етапи її розвитку. Реформи Сервія Туллія. Суспільний лад та державний устрій Римської аристократичної республіки

2011-08-27

Соціальні протиріччя у Чехії напередодні гуситських війн. Постать Яна Гуса в історії. Початок гуситських війн у Чехії. Таборити, головна рушійна сила гуситських війн

2011-08-29

Концепт інформаційної політики у сучасній Франції. Нові соціально-інформаційні системи Франції

2011-09-06

Становище Іспанії та Англії до другої половини XVI ст. Англійська зовнішня політика в ХVІ ст. Зовнішньоекономічні зв’язки Англії та Іспанії

2011-09-10

Вибори в Східній Німеччині 18 березня 1990 року та політика уряду Г. Коля. Передумови об’єднавчого процесу в Німеччині. Позиція Москви щодо об’єднання Німеччини

2011-10-07

Своєрідність китайської культури. Китайська цивілізація як одна з найдавніших. Релігійні течії

2011-10-07

Економічний та суспільно-політичний розвиток Англії. Загострення англо-іспанських протиріч. Загибель Непереможної Армади. Зовнішньополітичні проблеми Англії на поч. правління Єлизавети

2011-10-08

Участь діяльності в русі соціальної партії. Дитячі та юнацькі роки. Формування особистості

2011-10-11

Шляхи вирішення проблем ізраїльської політики. Проблеми сучасної зовнішньої політики Ізраїлю. Вплив зовнішніх чинників на ізраїльську політику. Виникнення держави Ізраїль у 1948 р. Зовнішня і внутрішня політика Ізраїлю

2011-10-12

Конституювання Королівства Словенів, хорватів і сербів. Видовданська конституція. Країни Східної і Південно-Східної Європи у 20-30-ті роки. Розвиток кризи після  15 березня 1939 р

2011-10-19

Культурна спадщина Марка Катона. Датування праці Катона "Землеробство". Джерела трактату "Землеробство" М.Катона. Аспекти створення "De agrі cultura" Марка Порція Катона Старшого. Життєвий шлях Катона та загальна характеристика його творів

2011-10-20

Співвідношення сил напередодні війни, її причини. Вступ у війну Великобританії та Франції, позиція США. Тегеранська конференція глав урядів СРСР, США та Великобританії - перше обговорення на вищому рівні спільної стратегії ведення війни та майбутнього устрою післявоєнного світу

2011-11-06

Зміст та основні питання Конституції Веймарської республіки 1919 р. Прийняття Конституції Веймарської республіки 1919 р. Основні правові акти державно-конституційного розвитку Веймарської республіки (1919-1933)

2011-11-16

Загальний стан економічного розвитку Чехословаччини у 20-30- х роках. Конституювання Королівства Словенів, хорватів і сербів. Видовданська конституція. Країни Східної і Південно-Східної Європи у 20-30-ті роки Погрози Польщі з боку Німеччини. Франко-британські гарантії

2011-11-19

Причини проведення великих реформ в Російській імперії. Розгортання війни та її наслідки. Причини та початок Кримської війни. Приводом для війни Росії й Туреччини став конфлікт між православним і католицьким духівництвом за право володіти "святими місцями" - ключем від Віфлеємської печери, ремонтувати купол храму Гроба Господнього та ін., які знаходились у Палестині, що була підпорядкована Османській імперії

2011-11-19

Тегеранська конференція глав урядів СРСР, США та Великобританії - перше обговорення на вищому рівні спільної стратегії ведення війни та майбутнього устрою післявоєнного світу. Напад Німеччини та її союзників на СРСР. Позиції урядів Великобританії та США

2011-11-28

Домінат та падіння імперії. Організація влади й відновлення імперії. Внутрішня дипломатія Риму. Дипломатичні органи Риму. Обмін посольствами відбувався не тільки між провінціями й центром, але й між окремими муніципиями й корпораціями

2011-11-28

Економічна інтеграція в Латинській Америці. Політичні та економічні чинники інтеграційних процесів у Латинській Америці в 60-80-х роках. Розвиток інтеграційних процесів у Латинській Америці у 80-90 ті роки

2011-11-30

Зовнішня політика Японії та міжнародне співтовариство. Аспекти формування зовнішньої політики. Японія: державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2011-12-19

Проблеми розвитку малого і середнього бізнесу в Польщі.Соціально-економічний розвиток Польщі.Географічне розташування. Клімат. Природні ресурси.Польща: загальна характеристика

2014-01-13

Ликургу приписують розділення Лаконських земель з прикріпленими ілотами на рівні ділянки для спартітатів і більш мілкими для периеків, створення ради старійшин (герусії), народного зібрання (апелли), введення товариств, трапез, суворих методів виховання дітей і так далі

2014-03-10

Національно-визвольний рух в Китаї у 1918-1923рр. Створення єдиного фронту, Північний похід. Китай у 1927-1937рр. Громадянська війна.Економічне становище та суспільно-політичні рухи в країнах Латинської Америки в 1918-1940рр. Зовнішня політика країн континенту

2014-04-12

Австралійський союз в роки першої світової війни.Політичний розвиток Австралії на поч. ХХ ст

2014-04-14

Становище у воюючих та окупованих країнах. Рух Опору в країнах Європи та Азії в роки Другої світової війни.Друга світова війна, її основні етапи.Причини, характер, періодизація Другої світової війни

2014-04-21

Віроломний напад фашистської Німеччини на Радянський Союз. Велика Вітчизняна війна, її характер і цілі. Утворення антигітлерівської коаліції.Фашистський «новий порядок» у Європі. Рух Опору в окупованих країнах

2014-04-24

Міждержавні суперечності на Далекому Сході.Утворення основ післявоєнного світу в США.Вашингтонська конференція та її рішення

2014-04-24

Особливості господарства Англії під час промислового перевороту.Початок перевороту в Англії

2014-04-24

Приход к власти Константина. Раздробленность древнего Рима. Итоги правления Константина. Распад империи, упадок, раскол

2014-04-24

Рабовласницька республіка в Афінах. Спартанська держава. Античні поліси архаїчного періоду. Особливості господарства Стародавньої Греції

2014-04-25

Основні напрямки розвитку суспільно-політичних течій в Росії у пореформений період.Суспільно-політичний розвиток країни в пореформений період.Особливості капіталістичної еволюції Росії в др. пол. XIX - поч. XX століття

2014-04-25

Характеристика причин жовтневих подій 1917 р.Жовтневий переворот

2014-04-25

Наслідки створення СРСР.Становлення утворення СРСР.Причини утворення СРСР

2014-04-29

Міжнародне значення Великої Французької революції. Скинення монархії. Завершення революції. Революційні війни Франції. Головні причини революції

2014-05-01

У зв'язку з наростанням фашистської загрози відбувалося деяке полівіння соціал-демократії, зокрема так званого австро-марксизму

2014-08-05

Міжнародне значення Великої Французької революції.Скинення монархії. Завершення революції.Революційні війни Франції

2014-08-07

Диференціація авіації на більш вузькі специфічні підрозділи та роль кожного з них у розвитку технічного прогресу.Виникнення винищувальної авіації як засобу охорони штурмових та транспортних її підрозділів.Дослідження становлення та розвитку військової авіації в роки Першої світової війни

2014-08-08

Важливою складовою, елементом суспільної свідомості є історична свідомість. Історична свідомість передбачає насамперед знання історії. Але вона не обмежується знанням фактів історії, не ототожнюється тільки з уявленням про історичний досвід, проте включаючи їх у свій зміст

2014-08-13

Нарада керівників чотирьох урядів у Женеві (липень 1955 р.). Позиція Ейзенхауера в Женеві.Перша Женевська конференція. Ескалація американського військового втручання в Індокитайський конфлікт

2014-08-29

Одяг та побутові традиції стародавніх шумерів. Особливості архітектури, мистецтва та музики шумерів.Релігійно-міфологічні уявлення шумерів

2014-09-12

Порівняльний аналіз італійської та німецької моделей тоталітаризму.Порівняльна характеристика тоталітарних режимі Італії та Німеччини.Характерні риси тоталітаризму та його типологія.Теоретико-методологічні аспекти тоталітарного режиму та його особливості

2015-10-06

Вопрос о расширении ЕС (ЕЭС) появился на повестке дня к середине 60-х гг.[1]Уже очевидным, что интеграция первоначальной "шестерки" удалась и принесла всем ее участникам ощутимую пользу. С момента организации ЕЭС с 1958 г.

2015-10-06

XIV– начало XVIвека – важный период истории Русского государства и права. В это время закладывается фундамент государства, которое станет в ряд ведущих мировых держав. Происходит коренное изменение организации государственного единства: отношения сюзеренитета-вассалитета начинают заменяться отношениями подданства.

2015-10-07

Никколо Макиавелли(Machiavelli) (3 мая 1469, Флоренция - 22 июня 1527, там же), итальянский политический мыслитель, историк, писатель, поэт эпохи Возрождения. Происходил из старинной дворянской семьи.

2015-10-08

Становление германской государственности. С распадом империи Каролингов (середина IX в.) на исторических территориях германских племен образовалось самостоятельноеВосточно-Франкское государство. В королевство вошли земли преимущественно с германским населением
2015-10-08

На рубеже 70-80-х годов XIX в. в России сложилась очередная революционная ситуация, все признаки которой были налицо. Реформы 60-70-х годов не разрешили противоречий между ростом производительных сил общества и сдерживающими их производственными отношениями.

2015-10-09

Естественно, жизнь людей в древности была пронизана религией, и не в последнюю очередь властьпридержащие опирались на религию.

Говоря об особенностях образования права, необходимо помнить, что процесс возникновения государства и права во взаимодействии с религией протекал во многом параллельно, при взаимном их влиянии друг на друга.

2015-10-10

Лишение свободы занимает значительное место в системе уголовных наказаний. Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию- поселение или помещения в исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму.

2015-10-10

История XXстолетия отмечена глубочайшими социальными потрясениями: две мировые войны, принесшие огромные жертвы и разрушения, множество других, локальных войн, революции, становление и крушение тоталитарных режимов, выход на политическую арену новых независимых государств.

2015-10-14

Древняя Греция являлась символом античности и имело множество культурных направлений, произрастали в несколько эпох.

Античная цивилизация (Iтыс.до н.э.- Vв.до н.э.), получившая название от латинского слова «антиквус», что значит древний, вписала золотые страницы в историю мировой культуры.

2015-10-15

В Архангельском соборе Московского Кремля, и без того не слишком обширном, тесно от надгробий московских великих князей и царей. Здесь века сжимаются в сантиметры: не более полутора метров отделяют друг от друга гробницы Ивана Калиты и царя Алексея Михайловича.

2015-10-16

С исчезновением общего врага лагерь победителей раскололся. Борьба с фашизмом сменилась противостоянием коммунизма и демократии, Востока и Запада.
2015-10-17

История всех существующих в мире стран и народов взаимосвязана. Эта связь проявляется тем теснее, чем ближе государства находятся друг другу: постоянное столкновение интересов, экономическое и культурное взаимодействие, политическое и социальное заимствование обуславливают историческую общность стран - соседей.

2015-10-17

Обозревая политическую историю современного мира, трудно обойти вниманием такие феномены, как политические партии и общественно-политические движения и организации. Политическая жизнь в цивилизованных странах немыслима без этих институтов и массовых объединений.

2015-10-17

С того момента, как приблизительно 500 лет назад континенты стали взаимодействовать в политическом отношении, Евразия становится центром мирового могущества...

2015-10-18

Российское государство складывалось с конца 15 в., в результате объединения в конце 15 начале 16 вв. русских земель вокруг Московского княжества.

Основной особенностью Российского государства является то, что с самого начала оно складывалось как феодальное, многонациональное, с централизованной властью и управлением.

2015-10-18

Для нашей истории характерен плавный, постепенный переход от рабовладельческого к феодальному и от феодального к буржуазному государству и праву, хотя дело и не обходилось и без скачков.

Если говорить о закономерностях развития государства и права - о движущих силах этого процесса, то нельзя не уделить внимания такой движущей силе развития, как роль личности в истории, так как рассматриваемая в рамках данной работы тема является ярким подтверждением этого.

2015-10-18

Отечественная война 1812 г. принадлежит к событиям мировой истории. Столкновение двух крупнейших держав — России и Франции — вовлекло в войну и другие независимые европейские государства и привело к созданию новой системы международных отношений.

2015-10-18

В России в эпоху царствования Петра Первого были проведены реформы во всех областях государственной жизни страны.

Два с половиной столетия историки, философы и писатели спорят о значении Петровских преобразований, но вне зависимости от точки зрения того или иного исследователя все сходятся в одном это был один из наиважнейших этапов истории России, благодаря которому всю ее можно разделить на допетровскую и послепетровскую эпохи.

2015-10-18

К концу XV в. сложились условия для перехода объединительного процесса в завершающую стадию - формирования единого Российского государства. Социально-экономическое развитие на протяжении XIV -XV вв. привело к значительному усилению феодального землевладения и хозяйства.

2015-10-19

Коренные изменения общественной жизни в нашей стране требуют совершенствования правового регулирования во многих сферах. Третья часть Гражданского кодекса РФ закрепила кардинальные изменения института наследственного права.

2015-10-19

Формирование общества, его устоев, обычаев, привычек и манер происходит постепенно, проходя различные этапы. Для стран европейского континента такое формирование протекало веками, проходя многие стадии.

2015-10-21

В I тысячелетии до н.э. на обширных степных пространствах Евразии сложился «скифский мир» - хозяйственная и культурно-историческая общность, ставшая выдающимся явлением древней истории. Древнегреческое слово «скифы» принято использовать как общее имя всех североиранских кочевников.

2015-10-23

Первые представления современных общечеловеческих ценностей сложились, если не говорить о более давних временах, на базе общегуманистических идей в Европе, которым была придана либерально-индивидуалистическая трактовка, но сама концепция ценностей стала разрабатываться позже, в первую очередь в немецкой литературе в конце XIX – начале XX веков.

2015-10-23

Кавказская война продолжалась всю первую половину прошлого столетия - и велась главным образом в Чечне, Дагестане, на Северо-Западном Кавказе. Уже ее продолжительность свидетельствует об упорстве сторон - монархического правительства России и кавказских горцев, объявивших священный газават против «неверных» пришельцев с Севера.

2015-10-23

Главная историческая достопримечательность Алагира расположена в его центре. Это низкая крепостная стена с башнями и бойницами, окружающая обширный тенистый двор с белокаменным собором посередине.
2015-11-04

Исследования правления Елизаветы I обычно рассматривали проводимую ею политическую линию и оценивали ее как хорошую или плохую, имеющую успех или провалившуюся. Этот процесс оценки предполагает, что королева могла поступать, как хотела: она могла находить ответы на признанные национальные проблемы и осуществлять их через правительственный механизм. Но информация и учреждения, которые были в распоряжении королевы, не оправдывали такого подхода.

2015-11-04

Отечественная война 1812 г. принадлежит к событиям мировой истории. Столкновение двух крупнейших держав - России и Франции - вовлекло в войну и другие независимые европейские государства и привело к созданию новой системы международных отношений.

2015-11-04

По географическому положению и по этническому составу Россия совмещает в себе Европу и Азию. Не случайно ее называли Евразией или Срединным миром, подчеркивая ее промежуточное положение между Западом и Востоком.

2015-11-05

К концу XV в. сложились условия для перехода объединительного процесса в завершающую стадию - формирования единого Российского государства.

2015-11-05

К концу XV в. сложились условия для перехода объединительного процесса в завершающую стадию - формирования единого Российского государства.

2015-11-05

Последствия Смуты были тяжелейшими для развития страны. В экономическом плане Смута была долговременным откатом назад и города, и деревни.

2015-11-05

Историю советского общества 1920-х гг. обычно связывают с новой экономической политикой, которую стали проводить большевики после окончания гражданской войны. В нашем реферате мы рассматриваем основные принципы новой экономической политики, а также основные причины свертывания нэпа в 1920-х гг.

2015-11-12

Уголовное право Законника отличается, подобно всем другим древневосточным кодексам, значительной суровостью.

В основе уголовно-правовых представлений авторов Законника находится идея талиона: наказание есть возмещение за вину, и поэтому оно должно быть «равным» преступлению.

2015-12-02

3 марта 1953 года закончилось более чем тридцатилетнее правление И.В. Сталина. С жизнью этого человека была связана целая эпоха в жизни Советского Союза.

2015-12-02

Актуальность темы работы определяется тем, что личность и деятельность П.А. Столыпина были столь ярки, что, кажется, никого не оставляли равнодушным.

2015-12-02

В начальный постсоветский период наибольшую востребованность в обществе приобрели такие ценности, как свобода, частная собственность, рыночная экономика, возможность выбирать власть и другие, с которыми связывалось процветание на Западе.

2015-12-03

В I тысячелетии до н.э. на обширных степных пространствах Евразии сложился «скифский мир» - хозяйственная и культурно-историческая общность, ставшая выдающимся явлением древней истории.

2015-12-06

Бахрушины – купеческая династия предпринимателей. Начинали с торговли скотом в г. Зарайске Рязанской губернии еще в XVII в. Алексей Федорович Бахрушин в 1821 с семьей пешком пришел в Москву.

2015-12-07

Главная историческая достопримечательность Алагира расположена в его центре. Это низкая крепостная стена с башнями и бойницами, окружающая обширный тенистый двор с белокаменным собором посередине.

2015-12-13

Кавказская война продолжалась всю первую половину прошлого столетия - и велась главным образом в Чечне, Дагестане, на Северо-Западном Кавказе.